Efter specialet - SU og a-kasse

SU ved afslutningen af studiet

Din SU (stipendium, studielån og slutlån) ophører, når du afslutter din uddannelse – også selvom du har flere SU-klip tilbage på dit klippekort.

Hvis du afslutter din uddannelse den 1. i måneden, er du IKKE berettiget til SU i den pågældende måned. Hvis du afslutter din uddannelse efter den 1. i måneden, er du berettiget til SU i hele den måned, hvor du bliver kandidat.
Afslutningsdatoen for din kandidatuddannelse er bedømmelsesdatoen for dit speciale.

Hvis du afslutter din uddannelse den 16. eller senere i måneden, vil du (såfremt du har SU-klip tilbage) også modtage SU måneden efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Da du ikke er berettiget til SU i måneden efter færdiggørelsen af uddannelsen, vil du skulle betale denne SU tilbage.

Optagelse i A-kasse

Hvis du sørger for at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at du er blevet kandidat, har du ret til at modtage dagpenge eller feriedagpenge allerede en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Indmelder du dig efter 14-dages fristen, bliver du først dagpengeberettiget, når du har haft fuldtidsarbejde i et år efter indmeldelsesdatoen.

Det er derfor en god idé, at ansøge om optagelse i a-kassen i god tid, inden du afslutter din uddannelse, så du er sikret optagelse fra selve din dimissionsdag.

For at kunne modtage dagpenge skal du også være tilmeldt dit kommunale jobcenter. Hvis du er ledig, skal du tilmelde dig jobcentret senest en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Du kan tilmelde dig på jobnet.dk eller ved at møde personligt op på jobcentret.