Specialepladser

Specialepladser på Institut for Statskundskab

 • Instituttet har et antal specialepladser til rådighed for specialestuderende. Disse er alle beliggende i Universitetsparken i bygning 1326.
 • Det er en forudsætning for at få tildelt spe­ci­ale­plads, at du er tilmeldt spe­ci­a­le­skrivning
 • Der er ca. 60 pladser og alle pladser er som ud­gangs­punkt delepladser, således at der i alt er ca. 120 pladser. Med delepladser menes, at hvis der er 60 studerende der søger om en specialeplads, så får alle en plads, men er der ansøgere udover de 60, så bliver der lavet en lodtrækning og nogle af pladserne vil blive delepladser (max 2 om en plads). Man vil selv skulle aftale, hvordan man vil fordele tiden blandt sig.
 • Hvis du skriver speciale med en anden, kan du søge om at få plads i samme lokale. Pladserne fordeles ved lod­træk­ning, hvorefter de stu­de­ren­de selv skal træffe aftale om fordelingen af evt. delepladser. Det vil der­for ikke være mu­ligt, at søge om at dele en plads med en bestemt per­son.

Ansøgning

 • Du kan ansøge om specialeplads via dette link: https://events.au.dk/speciale2020
 • Man kan søge specialeplads for den periode, hvor man er tilmeldt til specialeaflevering og der er ikke mulighed for, at søge om forlængelse.
 • Husk at søge senest 3. august / 3. januar
 • Fordeling af pladserne foregår ca. 14 dage før semestret starter.
 • Ansøgninger modtaget senere vil blive fordelt efter "først til mølle" princippet.

Praktisk info.

 • I fald du får tildelt en specialeplads og installerer din computer på pladsen, bør du være opmærksom på, at uni­ver­si­te­tets forsikring ikke dækker i tilfælde af tyveri fra de aflåste spe­ci­a­le­rum. Derfor er det en god idé at under­søge om din egen forsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude.
 • på hvert kontor er der et lille skab til hver plads - husk selv at medbringe hængelås.
 • Man skal huske at afmelde sig, hvis man ikke benytter sig af pladsen. Når man har afleveret speciale, har man ikke længere ret til pladsen, og man skal derfor sørge for at rydde pladsen, så andre kan benytte den.