Specialetilmelding

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen.
Der er dog én undtagelse: Læser du Samfundsfag med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester
Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Selvom du bliver automatisk tilmeldt specialet, skal du selv være opmærksom på at ansøge om en vejleder til specialeperioden.
Du finder alle informationer om ansøgning om vejleder under menupunktet 'Specialevejleder' i venstremenuen. 

Du finder alle informationer om formelle krav, aflevering, bedømmelse m.m. under de enkelte faner i under menupunktet 'Speciale' i venstremenuen.


Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.
Den finder du her: Fortrolighedsaftale

Fortrolighedsaftalen skal underskrives af dig, din specialevejleder, den pågældende virksomhed samt den uddannelsesansvarlige studieleder på din uddannelse.

Skriveperiode og aflevering

Specialeskrivning i forårssemestret: Din skriveperiode er på 4,5 måneder, fra 1. februar og du skal aflevere specialet 15. juni.

Specialeskrivning i efterårssemestret: Din skriveperiode er på 4,5 måneder, fra 1. september og du skal aflevere specialet 15. januar.