Formalia ved aflevering af hjemmeopgaver

Når du afleverer hjemmeopgaver, skal du være opmærksom på nedenstående krav til din opgave.

Formalia i forbindelse med udregning af opgavers omfang

 • Bilag, tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word)
 • Følgende tæller ikke med i opgørelsen af antal anslag:
  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Litteraturliste
  • Sidehoved og sidefod, samt sidetal
  • Resumé af opgaver, hvor dette er påkrævet

Formalia, hvor mangel medfører, at opgaven afvises uden bedømmelse

Hjemmeopgaver vil i visse tilfælde blive afvist uden bedømmelse, hvis formalia ikke overholdes. Det vil ske i nedenstående tilfælde:

 • Ved overskridelse af indleveringstidspunkt
 • Ved overskridelse af den angivne maksimale anslagsgrænse
 • Når opgaven mangler:
  • Formel forside med alle data – udfyldes via Wiseflow
  • Litteraturliste (præcis angivelse af kilder anvendt i teksten)
  • Ved gruppeeksamen: angivelse af, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af den afleverede tekst
  • Ved bachelorprojekt og speciale: resumé