Eksamensplaner - Bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Den foreløbige reeksamensplan for V22-23 offentliggøres d. 23. januar 2023.

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Vedrørende skriftlige skriftlige stedprøver:

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen, kan du ca. 2-4 dage inden din eksamensdato finde en lokaleoversigt (PDF) på det pågældende fag i WISEflow.

Statskundskab, Samfundsfag, Politik og økonomi - Bachelor

Eksamensplan, vinter 2022/23

Eksamensplan, sommer 2023