Studienævnet

Henvendelser til studienævnet

Ved henvendelser vedrørende forhåndsgodkendelser, merit og dispensationsansøgninger kan du tage kontakt til:

Sagsbehandler Anette Bech-Larsen (anbl@au.dk). Husk altid at sende fra din AU-mail.   

Ansøgningsskemaer findes på mitstudie.au.dk -> 'Ansøg hos dit studienævn'.

Studienævnet mødes ca. én gang om måneden i løbet af semestret, men mange ansøgninger vil blive behandlet imellem møderne.

Dispensationsudvalgsmøderne afholdes sædvanligvis dagen før studienævnsmøderne. Ansøgninger, som ønskes behandlet på førstkommende dispensationsudvalgsmøde, skal være fremme senest otte dage før det ordinære studienævnsmøde. Ansøgninger om dispensation sendes via AU-selvbetjening. Husk at vedhæfte dokumentation.  

Andre henvendelser
Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet, kan du henvende dig skriftligt til uddannelsesrådgiveren, eller du kan rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med studielederen vil tage sagen med på dagsordenen.

Uddannelsesrådgiver Ida Ravn Eriksen (idare@au.dk)

Find mere information om studienævnets medlemmer, mødedatoer, dagsordener og mødereferater.