Studienævnet

Henvendelser til studienævnet

Ved henvendelser vedrørende forhåndsgodkendelser, merit og dispensationsansøgninger kan du tage kontakt til:

Sagsbehandlerene Anette Bech-Larsen (anbl@au.dk) eller Merete Nyfeldt-Nüchel (menyf@au.dk). Husk altid at sende fra din AU-mail.   

Formular til ansøgninger findes på mit.au.dk


Studienævnet mødes ca. én gang om måneden i løbet af semestret, men mange ansøgninger vil blive behandlet imellem møderne.

Dispensationsudvalgsmøderne afholdes sædvanligvis dagen før studienævnsmøderne. Ansøgninger, som ønskes behandlet på førstkommende dispensationsudvalgsmøde, skal være fremme senest otte dage før det ordinære studienævnsmøde. Ansøgninger om dispensation sendes via AU-selvbetjening. Husk at vedhæfte dokumentation.  

Andre henvendelser
Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet, kan du henvende dig skriftligt til studienævnssupporteren, eller du kan rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med studielederen vil tage sagen med på dagsordenen.

Studienævnssupporter Ida Ravn Eriksen (idare@au.dk)

Find mere information om studienævnets medlemmer, mødedatoer, dagsordener og mødereferater.