Studievejledningen

Hvad er en studievejledningssamtale?

En studievejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne kan spænde lige fra en snak om studieordningsregler, valg af fag til din trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din studievejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Studievejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål, samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

  • Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.
  • Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.
  • Husk, når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere:

Studenterstudievejlederne er uddannede vejledere og selv studerende på Aarhus BSS.

De kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til f.eks. fag, eksamener, studieordninger, valgfag, merit, dispensation, studieplanlægning eller lignende.

De kan også hjælpe dig med din studieplanlægning, hvis du f.eks. er blevet forsinket i dit studieforløb eller har fået startmerit.

Dine studenterstudievejledere

Udover at du altid kan sende os en e-mail og booke en vejledningssamtale (på campus eller via Zoom), kan du i skemaet neden for se, hvornår du også kan:

  • ringe til os i telefontiden på tlf. 93 52 27 19
  • komme forbi til drop-in-vejledning på campus: Bartholins Allé 9, bygning 1350, lokale 125.    

Kig forbi og drop-in i åbningstiden, hvis du har et hurtigt spørgsmål til studievejlederne.

Har du behov for at gå i dybden med spørgsmål om eksempelvis dispensationsansøgning og studieplanlægning, anbefaler vi i stedet, at du booker en samtale.

Uge 48 Telefontid Bookede samtaler Drop-in-vejledning på Bartholins Allé
Mandag
(Charlotte)
8.00-9.00 9.00-11.00 11.00-12.00

Tirsdag

(Anne U.)

8.00-9.00 9.00-11.00 11.00-12.00

Onsdag

(Anne J.)

9.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30

Torsdag

- - -
Fredag - - -
Uge 49 Telefontid Boookede samtaler Drop-in-vejledning på Bartholins Allé

Mandag

(Anne J)

8.00-9.00 9.00-11.00 11.00-12.00

Tirsdag

(Anne U.)

8.00-9.00 9.00-11.00 11.00-12.00

Onsdag

- - -

Torsdag
(Charlotte)

8.00-9.00 9.00-11.00 11.00-12.00
Fredag - - -

Vores fastansatte studie- og trivselsvejledere kan hjælpe, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter.

Ud over de rent faglige spørgsmål, der er nævnt under studenterstudievejlederne, kan samtalerne handle om personlige problemstillinger i relation til dit studieliv.

Dette kunne f.eks. være problemer med: Gennemførsel, forsinkelse på studiet, eksamensangst, studiestress, tvivl om studievalg og lignende

Klik vores billeder herunder for at finde vores kontaktoplysninger.

Dine studie- og trivselsvejledere