Overflytning: Statskundskab/samfundsfag

Hvis du overvejer at søge om overflytning imellem bacheloruddannelserne Samfundsfag og Statskundskab, anbefaler vi, at du kontakter studievejledningen til en uforpligtende snak om dine tanker og overvejelser omkring et studieskifte. Ligeledes er der flere regler du skal være opmærksom på og et studieskifte kan være en lang proces.

Der kan f.eks. være konsekvenser i form af mistede ECTS (fag der ikke kan overføres), du skal skifte hold, du kan ikke blive overflyttet midt i et semester, ansøgningsprocessen tager tid osv. Hvis du ønsker at skifte fra statskundskab til samfundsfag, kan du desuden løbe ind i problemer med ansøgningsfristerne til dit tilvalg. Det vil derfor lette processen at starte i god tid og sørge for at søge vejledning inden du går i gang.

Der er også en række forudsætninger, der skal være imødekommet for at få godkendt en ansøgning om overflytning:

  • Du har bestået eller kan få meritoverført de studieelementer, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår af den uddannelse, du søger ind på
  • Der er ledige studiepladser på det studietrin, du kan indskrives på
  • Du har eventuelt nødvendige dispensationer
  • Du opfylder øvrige krav for studieskift og overflytning

Du kan læse mere om selve ansøgningsprocessen, tidsfrister mm. her: Overflytning mellem uddannelser
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen og de formelle regler for ansøgning om studieskift/overflytning, skal du kontakte Optagelse (indskriv@au.dk).    

Studieskifte på bacheloruddannelsen fra Statskundskab til Samfundsfag

Hvis du har opfyldt de almindelige regler for studieskift kan studieskiftet tidligst ske efter bestået 2. semester og bør senest effektures ved overgangen til 4. semester.

Der gives merit for OF/ØK, hvis Mikroøkonomi er bestået.

Når du skifter til samfundsfag, skal du også søge ind på et tilvalgsfag i løbet af dit 4. semester. Her skal du bl.a. være opmærksom på ansøgningsfrister, semesterstart, særlige regler for det ønskede tilvalgsfag mm. Du kan læse om dette på tilvalg.au.dk. For at få vejledning om selve tilvalgsfaget skal du kontakte det pågældende tilvalgsfags studievejledning.

Studieskifte på bacheloruddannelsen fra Samfundsfag til Statskundskab

Hvis du har opfyldt de almindelige regler for studieskift kan det tidligst ske efter bestået 2. semester, hvis Mikroøkonomi tages og bestås via tompladsordningen inden studieskiftet.

Der gives merit for Offentlig Forvaltning, hvis OF/ØK er bestået.

Søg altid vejledning inden et studieskifte!