Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer om bl.a.  fagtilmelding, projektorienteret forløb og tilvalg.

Herunder kan du se en oversigt over de arrangementer, som studievejledningen afholder eller deltager i i løbet af året. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, kan du finde informationer om tid og sted under 'Arrangementer'.

Arrangementer for studerende ved Institut for Statskundskab:

Informationsarrangement om studieophold i udlandet og praktik

  • Afholdes én gang på efterårssemestret i samarbejde med BSS Study Abroad

Tilvalgsdag

  • Afholdes i februar.

Informationsarrangement for studerende fra samfundsfag vedrørende tilvalg

  •  Afholdes i marts

Informationsarrangement om speciale

  • Afholdes hvert semester

Informationsarrangement om praktik på kandidatdelen

  • Afholdes hvert semester.

Informationsarrangement for nystartede bachelortilvalgsstuderende

  • Afholdes i september

Informationsarrangement for 1. semester studerende

  • Afholdes på 1. semester.

Informationsarrangement for 5. semester

  • Afholdes i november