Vejledningsarrangementer

Studievejledningen afholder hvert semester en række vejlednings- og informationsarrangementer om bl.a. studieophold, praktik, speciale og sidefagsuddannelsen.

Herunder kan du se en oversigt over de arrangementer, studievejledningen afholder i løbet af året. Når de præcise datoer for arrangementerne ligger fast, vil informationer om tid og sted kunne findes her på siden og blive udsendt på institutmailen.

Arrangementer for studerende ved Institut for Statskundskab:

Informationsarrangement om studieophold i udlandet og praktik

 • Afholdes én gang på efterårssemestret i samarbejde med BSS Study Abroad

Tilvalgsdag

 • Afholdes i februar.
  Næste gang: TBA

Informationsarrangement for studerende fra samfundsfag vedrørende tilvalg

 •  Afholdes i marts

Informationsarrangement om speciale

 • Afholdes hvert semester

Informationsarrangement om praktik på kandidatdelen

 • Afholdes hvert semester.

Informationsarrangement for nystartede bachelortilvalgsstuderende

 • Afholdes i september
 • Næste gang: TBA

Informationsarrangement for 1. semester studerende

 • Afholdes på 1. semester.
 • Næste gang: TBA

Informationsarrangement for 5. semester

 • Afholdes i november

Arrangementer for kommende studerende og gymnasieelever:

U-days

 • Afholdes februar/marts
  U-days 2020: 27., 28. og 29. februar 2020

Studiepraktik - besøg af gymnasieelever

 • Afholdes i slutningen af oktober (uge 43)