Kursuskatalog

Du finder fagbeskrivelserne for alle fag og kurser på Aarhus Universitet i kursuskataloget

Kursuskataloget udkommer d. 15. april for efterårets undervisning og d. 15. oktober for forårets undervisning.

Du bedes være opmærksom på, at kursusbeskrivelserne udkommer meget tidligt. Der kan derfor mangle oplysninger i de enkelte kursusbeskrivelser, som vil blive tilføjet løbende, ligesom der kan ske ændringer af kursusbeskrivelserne helt op til semesterstart.

NB: Du finder undervisningstidspunkter og lokaleoplysninger under punktet Timeplaner

Information om tilmelding til fag finder du under punktet Undervisningstilmelding.