Projektorienteret forløb (praktik) og gymnasiepraktik

Et projektorienteret forløb eller en gymnasiepraktik er en mulighed for at stifte bekendtskab med praktisk orienteret arbejde som et led i din kandidatuddannelse. Det er også en god mulighed for at få et indblik i, hvad færdige kandidater beskæftiger sig med.

Du kan læse mere om projektorientet forløb og gymnasiepraktik på statskundskab og samfundsfag herunder.

Du kan finde nærmere beskrivelser af krav og procedurer i venstremenuen.

Projektorienteret forløb på statskundskab

På kandidatuddannelsen i statskundskab kan du tage projektorientret forløb med enten:

 • 10 ECTS
 • 20 ECTS

Et projektorienteret forløb godkendes altid som samfundsfaglige point.

Hvis du ønsker at opnå 30 ECTS-point i det semester, du tager projektorienteret forløb, kan du kombinere forløbet med fag som eksempelvis:

 • projektseminar,
 • individuelt politologisk seminar,
 • praktikfag: Ledelse i praksis,
 • et augustseminar
 • summer school (AU summer university eller på egen hånd).

Dette skal forhåndsgodkendes/tilmeldes samtidig med den sædvanlige fagtilmelding (maj/november).

Hvis du ikke tager 30 ECTS hvert semester, skal du være ekstra opmærksom på reglerne om maksimal studietid.

Projektorienteret forløb og gymnasiepraktik på samfundsfag

Afhængig af din linje, har du på kandidatuddannelsen i samfundsfag følgende muligheder for projektorienteret forløb eller gymnasiepraktik:

 • Hvis du er indskrevet på den et-faglige kandidatuddannelse kan du tage projektorienteret forløb (10 ECTS)
 • Hvis du har tilvalg (gælder både på BSS og andre fakulteter) kan du tage projektorienteret forløb
  (5 ECTS) eller gymnasiepraktik (5 ECTS). I begge tilfælde erstattes det politologiske opgaveseminar (15 ECTS) med projektorienteret forløb/gymnasiepraktik (5 ECTS) samt et politologisk seminar
  (10 ECTS) med eksamensformen i hjemmeopgave (omfang maks. 42.000 anslag inkl. mellemrum)
  Du kan læse mere om gymnasiepraktik her.

  Det er kun muligt at tage ét af disse forløb i løbet af uddannelsen - enten på hoved- eller sidefaget.