Ansøgning og godkendelse

Inden du skal i et projektorienteret forløb, vil dele af processen med ansøgning, godkendelse og tilmelding ofte foregå sideløbende. Processen kan opdeles i de 4 følgende dele:

1. Find et praktiksted

2. Intern praktikvejleder

Når du har udfyldt praktikaftalen i samarbejde med praktikstedet, er næste skridt, at du skal finde en intern praktikvejleder.

Det gør du ved at tage kontakt til en relevant videnskabelig medarbejder på Institut fra Statskundskab. Husk at medsende praktikaftalen.  

Vejlederen godkender praktikken på baggrund af:

  1. praktikkens faglige indhold som beskrevet i praktikaftalen og
  2. det anførte timetal i relation til ønskede omfang (5, 10 eller 20 ECTS) 

Den interne praktikvejleder bekræfter med en mail, om din praktik kan godkendes, og om vedkommende har mulighed for at være din praktikvejleder.

3. Administrativ tilmelding

4. Send din udfyldte praktikaftale og bekræftelsesmail til din studieadministration

Frist for indsendelse:

  • Projektorienteret forløb i forårssemesteret: 15. januar
  • Projektorienteret forløb i efterårssemesteret: 15. august

Du indsender sådan her:

  • Log ind på mitstudie.au.dk
  • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
  • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’. Der kan være felter i ansøgningsskemaet, som ikke er helt præcise i forhold til ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb/gymnasiepraktik. Hvis der f.eks. spørges til universitetet, skriver du navnet på arbejdspladsen. Når der spørges til hvilke fag og faggrupper den ønskes, skriver du blot ’praktik’.
  • Vedhæft praktikaftalen
  • Vedhæft bekræftelsesmail med godkendelse af praktikken fra din interne praktikvejleder på Institut fra Statskundskab

Når du har tilmeldt dig det projektorienterende forløb i tilmeldingsperioden, vil din tilmelding stå som ’under behandling’ i STADS. Når du efterfølgende indsender din praktikaftale og bekræftelsesmail med godkendelsen fra din interne vejleder til studieadministrationen, vil din tilmelding blive ændret til ’godkendt’. Når din tilmelding til det projektorienterende forløb har status ’godkendt’ i STADS, er dit projektorienterende forløb godkendt.