Ansøgning og godkendelse

Inden du skal i et projektorienteret forløb, vil dele af processen med ansøgning, godkendelse og tilmelding ofte foregå sideløbende. Processen kan opdeles i de 4 følgende dele:

1. Find et praktiksted

2. Intern praktikvejleder

 • Tag kontakt til en relevant videnskabelig medarbejder på Institut fra Statskundskab med anmodning om at vedkommende kan være din interne praktikvejleder. 
 • Den interne praktikvejleder på Institut for Statskundskab bekræfter med en mail, at vedkommende har mulighed for at vejlede dig.
 • Når du har udfyldt praktikaftalen i samarbejde med praktikstedet, skal du sende den til din interne praktikvejleder på Institut for Statskundskab, som skal godkende praktikken på baggrund af:
 1. praktikkens faglige indhold og
 2. det anførte timetal i relation til ønskede omfang (5, 10 eller 20 ECTS) 
 • Din interne praktikvejleder på Institut for Statskundskab bekræfter med en mail, om din praktik kan godkendes.

3. Administrativ tilmelding

4. Send din udfyldte praktikaftale og bekræftelsesmail til din studieadministration

Frist for indsendelse:

 • Projektorienteret forløb i forårsemesteret: 15. januar
 • Projektorienteret forløb i efterårsseemesteret: 15. august

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ 
 • Vedhæft praktikaftalen
 • Vedhæft bekræftelsesmail med godkendelse af praktikken fra din interne praktikvejleder på Institut fra Statskundskab

Når du har indsendt praktikaftalen og bekræftelsesmailen med godkendelsen fra din interne vejleder til studieadministrationen inden fristen, er du klar til at påbegynde dit projektorienterede forløb.