Ansøgning og godkendelse

Hvis du skal i projektorienteret forløb eller gymnasiepraktik, skal du tilmelde dig via Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden for undervisningstilmelding alt efter om du skal i praktik i forårs- eller efterårssemestret. Hvis du skal i gymnasiepraktik, skal du følge proceduren beskrevet i vejledningen vedrørende gymnasiepraktik.

Udover tilmeldingen via Selvbetjeningen, skal du ansøge om om godkendelse af dit projektorienterede forløb eller gymnasiepraktik. Ansøgningen falder i to dele:

 1. Du skal sende en skriftlig ansøgning om forhåndsgodkendelse før påbegyndelsen af dit projektorienterede forløb/gymnasiepraktik
 2. Du skal sende en skriftlig ansøgning om endelig godkendelse efter dit projektorienterede forløb.

Forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelse skal være søgt før du påbegynder det projektorienterede forløb/gymnasiepraktikken, ellers kan opholdet ikke godskrives som en del af dit studium.

Ansøgningen sendes elektronisk via mitstudie.au.dk. Du skal bruge formularen "Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU". Der kan være felter, som ikke er helt præcise i forhold til ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb/gymnasiepraktik. Hvis der f.eks. spørges til universitetet, skriver du navnet på arbejdspladsen.

Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal indeholde:


Fra dig selv:

 • Hvad du søger om:
  • Hvilket projektorienteret forløb du søger at få forhånds­godkendt
  • Hvor mange seminarer du ønsker det godkendt som


Fra intern vejleder:

 • Dokumentation for, at vedkommende vil være din vejleder 


Fra projektstedet:

 • Dokumentation for, at der er tale om en formel ansættelse
 • Beskrivelse af arbejdsområdet og arbejdets omfang
 • Navn på ekstern vejleder

Endelig godkendelse

Ansøgningen sendes elektronisk via mitstudie.au.dk. Du skal bruge formularen "Merit for fag uden for AU". Der kan være felter, som ikke er helt præcise i forhold til ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb/gymnasiepraktik. Hvis der f.eks. spørges til universitetet, skriver du navnet på arbejdspladsen.

Ansøgningen om endelig godkendelse skal indleveres til studienævnet senest et halvt år efter, at det projektorienterede forløb er afsluttet.  

Ansøgningen om endelig godkendelse skal indeholde:  

Fra dig selv:

 • Hvad du søger om: (henvis til din forhåndsgodkendelse)
  • Hvilket projektorienteret forløb du ønsker at få endeligt godkendt
  • Hvor mange seminarer ønsker du det godskrevet som

Derudover vil vi bede dig om at udfylde spørgeskemaet ”Evaluering af praktikophold”.


Fra intern vejleder:

 • Dokumentation fra din vejleder om, at han eller hun har godkendt din projektrapport, som f.eks. i form af en mail.


Fra projektstedet:

 • Dokumentation for arbejdets udførelse og omfang
 • Herunder antal timer (det er ikke nok at henvise til din kontrakt)

 

Har du været i gymnasiepraktik arrangeret af Aarhus Universitet, skal du ikke medsende en bekræftelse fra praktikstedet. Har du selv arrangeret din gymnasiepraktik, skal du medsende dokumentation på opholdet og praktikkens omfang.

 

Oversigt over muligheder for merit

Rettesnor for, hvor mange timer, der godskrives som hvad:

 • 125 timer = 5 ECTS
 • 250 timer = 1 samfundsvidenskabeligt seminar (10 ECTS)
  • 250 timer svarer til 20 timer ugentligt (altså halv tid) i 3 måneder, men kan også være en sommerferie-praktik på 40 timer i 6-7 uger
 • 500 timer eller mere = 2 samfundsvidenskabelige seminarer (20 ECTS)
  • 500 timer svarer til 20 timer i 6 måneder eller 40 timer i 3 måneder


Projektorienterede forløb i udlandet kan erstatte kravet om et engelsksproget seminar,
hvis arbejdssproget ikke er dansk. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved en udtalelse fra den eksterne vejleder.