Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Undervisning Regler for fagtildeling

Regler for fagtildeling

Kandidatseminarer

Der er vedtaget nye regler for tildeling af kandidatseminarer, som træder i kraft ved tilmelding til undervisning til efteråret 2019. De nye regler indebærer, at anciennitet i fordelingen er afskaffet, således at fagene ikke fordeles efter, hvor mange ECTS du har bestået. I stedet vil fordelingen blive afgjort ved at se på, hvor mange studerende der har prioriteret et fag; i tilfælde af at der er flere tilmeldinger end der er pladser, vil der blive trukket lod blandt alle tilmeldte studerende.

Når du laver din prioritering, så skal du ikke længere angive, hvor mange ECTS du ønsker. Du skal i stedet angive det antal 1. prioriteter - svarende til det antal fag - du ønsker. Hvis du ønsker tre fag så skal du angive tre 1. prioriteter.

Antallet af prioriteter er skåret ned til maks.10 i alt. Det betyder, at du skal lave dine 1. prioriteter og de efterfølgende fag skal angives med 2. prioritet, 3. prioritet, 4. prioritet osv. op til 10 seminarer i alt.

Det er dit eget ansvar at undgå overlap i eksamensformer. Da alle seminarer med 7-dages eksamensform afholdes i samme uge, vil det kun være muligt at få tildelt ét seminar med denne eksamensform. Derfor skal du selv tjekke, at kun ét af dine 1. prioriteter har denne eksamensform.

Du kan maksimalt søge undervisning svarende til 40 ECTS.

Politologisk kernefag

Studerende er garanteret optagelse på ét Politologisk Kernefag. Ønsker du at deltage i et Politologisk Kernefag, skal du derfor angive, om du ønsker at bruge din garantiplads. Ønsker du at bruge din garantiplads, så skal dette kernefag være en af dine 1. prioriteter. Du skal dog prioritere to kernefag i tilfælde af aflysninger.

Alle studerende kan også vælge at prioritere Politologiske Kernefag som almindeligt dobbeltseminar. Ønsker du dette, skal du angive, at du ønsker faget som dobbeltseminar. Tildelingen af pladser på dobbeltseminarer sker efter nedenstående principper.

Oplistet skal du gøre følgende:

  • Du skal angive det antal 1. prioriteter, som svarer til det antal fag du ønsker at følge. Hvis du ønsker at følge to fag i alt, så skal du angive to 1. prioriteter.
  • Du må prioritere maks. 10 seminarer i alt – f.eks. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
  • Du skal angive, om du ønsker at bruge din garantiplads på et kernefag. Hvis du angiver, at du ønsker garantiplads, så vil du være sikret en plads.
  • Du skal selv kontrollere, at du ikke vælger to fag med eksamensformen 7-dages hjemmeopgave som 1. prioritet, da eksamen i disse fag altid afholdes i den samme uge.
  • Pladser på kurserne vil blive fordelt således:
  • Studerende tildeles plads på de ønskede 1. prioriteter. Hvis antallet af studerende overstiger pladsbegrænsningen på faget, vil der blive trukket lod blandt de studerende, som har ønsket faget som 1. prioritet.
  • Studerende fordeles således, at de får så mange som muligt af deres højeste prioriteter.

Ansøgningsrunder

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning samt nedenstående undtagelser.

2. Der kan udbydes en anden tilmeldingsrunde, hvis der er studerende, der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag.

3. Det er muligt at skrive sig på venteliste til fem seminarer, men du kan kun optages på et nyt seminar. Tilmeldingen er bindende, og du vil – uden yderligere varsel – blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads. Du skal selv undersøge, om der er overlap mellem de ønskede og tildelte fag både hvad angår undervisningstidspunkt og eksamensformen 7-dages hjemmeopgave. Tilmeldingen til ventelisten foregår fra medio maj og medio november. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet.

Udbytning/Afmelding af fag

Når du er tilmeldt et fag kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

1. Praktik i henhold til reglerne herfor. Praktikopholdet skal være forhåndsgodkendt.

2. Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor. Udvekslingen skal være forhåndsgodkendt.

3. Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner. Faget/fagene skal være forhåndsgodkendt.

4. Deltagelse i projektseminar efter reglerne i studieordningen. Projektseminaret skal være forhåndsgodkendt.

Afmelding af fag skal ske INDEN semesterstart ved henvendelse til studieadministrationen.

Bachelorprojekt

 

Bachelorprojektet fordeles efter lodtrækning således at så mange som muligt får én af deres tre øverste prioriteter. Det er tilfældigt, hvem der får tildelt fjerde, femte eller sjette prioritet.

312232 / i40