Akademisk skrivning

Ressourcer om akademisk skrivning

Materialet på denne side skal opfattes som generelle råd. Husk at undersøge kravene i studieordningen og fagets retningslinjer samt at tale med din underviser/vejleder. 

Genveje: Vil du

  • blive bedre til at skrive bundne opgaver? Læs Bundne opgaver
  • komme i gang med at arbejde på dit BA-projekt eller dit speciale? Prøv Scribo.
  • have idéer til hvordan du kan disponere din tid ved skriftlige eksamener? Læs kap. 7 i Bundne opgaver.
  • i gang med nogle overskuelige skriveaktiviteter, der kan føre dig nærmere en færdig opgave? Prøv nogle af aktiviteterne fra Den gode opgave.
  • undgå at gå i stå med din skrivning? Prøv en interaktiv øvelse fra Studiemetroen.
  • forbedre dit akademiske sprog? Prøv en Sprogtest.
  • blive bedre til at argumentere i opgaver? Læs Akademisk argumentation.

Bundne opgaver

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Skov, S. Samfundslitteratur, 2008

Bogen fokuserer på, hvordan man skriver en god opgave med givet problemformulering, og er dermed særlig relevant for studerende på 1.- 5. semester. På 70 sider gives en overskuelig indføring i, hvordan man aflæser en problemformulering og strukturerer sin opgavebesvarelse bedst muligt. Derudover gennemgås akademisk sprog og metakommunikation og der gives gode råd til skriveprocessen.  

Bogen indeholder mange kommenterede eksempler fra bundne opgaver fra forskellige universitetsuddannelser.   

Den gode opgave

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Rienecker, L. & P. S.  Jørgensen, Samfundslitteratur, 2012

Denne håndbog er udformet som en aktivitetsbog og er fortrinsvis rettet mod studerende, der selvstændigt skal udarbejde en problemformulering i forbindelse med en opgave. Dog omhandler kap. 2 (12 sider) ugeopgaver og bundne opgaver. Bogen indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

På forlagets hjemmeside kan bogens aktivitetsskemaer gratis downloades som pdf/word-dokument. Fx findes et skema, der kan bruges til at planlægge hele opgaveskrivningsprocessen (s. 12) og ideer til, hvad man kan starte med at skrive på opgaven fra første dag (s. 4).

The Craft of research

The Craft of Research

Booth, W.C., G. G. Colomb & J. M. Williams.  University of Chicago Press, 2008

Denne håndbog er en international klassiker om ”research writing” og er mest brugbar for studerende, der skal skrive BA-projekt eller speciale. Bogen dækker alle aspekter af at skrive en universitetsopgave og er både klar og grundig.

Særligt kan anbefales kap. 2 (hvordan man trin for trin kan arbejde sig frem til en problemformulering) og kap. 3 (der detaljeret beskriver hvordan man opbygger et akademisk argument). På forlagets hjemmeside findes bogens indholdsfortegnelse.

Akademisk argumentation

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Hegelund, S. Samfundslitteratur, 2000

At kunne analysere andres argumentation og argumentere for egne faglige pointer i opgaver er en helt central færdighed for universitetsstuderende. Bogen viser, hvordan man kan bruge Toulmins argumentmodel til formålet. For opgaveskrivere er særligt ideen om, at man med fordel kan opbygge en opgave som ét, overordnet argument meget brugbar. Både som en metode til at komme i gang med opgaven og til at sikre, at man undervejs disponerer både sin tid og selve opgaven optimalt.

Studiemetroen indeholder en kort gennemgang af argumentation i opgaver baseret på bogen.

Klart sprog i opgaver

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Jørgensen, P.S. Samfundslitteratur, 2014

Hæftet tilbyder 10 konkrete råd om, hvordan man kan forbedre sit akademiske sprog ved at skrive så klart som muligt. Samtidig diskuterer bogen en række ofte stillede spørgsmål om akademisk skrivning, fx om brugen af ”jeg”, hvordan man undgår kildeafsmitning og om brugen af journalistisk og litterært sprog. Endelig indeholder bogen en tjekliste, man kan bruge i forbindelse med revision af sin egen eller andres opgaver.

Scribo

Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj

Rienecker, L. & G. Bay, Samfundslitteratur, 2014

Et interaktivt værktøj designet til at understøtte processen med at skrive en selvstændig opgave. Hovedfokus er på vigtigheden af at arbejde sig frem til en brugbar problemformulering og sammenhængen mellem den og litteratursøgningen. Scribo inviterer gennem 28 spørgsmål til en dialog, der kan understøtte processen med at få hold på opgaveideerne og få skabt struktur på opgaven. Scribo bruger pentagonmodellen fra Den gode opgave (se ovenfor) og indeholder kommenterede eksempler fra universitetsopgaver fra flere fag (fx Statskundskab).

At arbejde med Scribo kan være en god metode til at forberede sig til vejledningsmøder og til møder med en bibliotekar. Scribo er særlig brugbart til at understøtte startprocessen i forbindelse med BA-projekter og specialer, men kan også bruges til mindre, selvstændige opgaver. 

Studypedia

AU Studypedia

Centre for Educational Development, AU

AU Studypedia er en webressource der indeholder materiale om at skrive universitetsopgaver. Særlig relevant for opgaveskrivere er krav til universitetsopgaver og at skrive universitetsopgaver. Studypedia er oprindeligt udviklet til studerende på Arts, men bruges på tværs af fakulteter og uddannelsesinstitutioner.

Særligt kan følgende anbefales: den interaktive nonstopskriveøvelse, som kan hjælpe dig til at blive en mere effektiv og produktiv skribent, og materialet om hvordan du får mest ud af feedback.

LSE Study Tool Kit

LSE Study Tool Kit

Teaching and Learning Centre, London School of Economics and Political Science

Denne webressource indeholder bl.a. materiale om, hvordan man generelt skaber overbevisende argumenter og opøver evnen til kritisk analyse. Giver også gode ideer til, hvordan man kommer i gang med at skabe overbevisende argumenter i opgaver.

Sprogtest

Sprogtest

Københavns Universitet

Hvad vil det sige at skrive akademisk? På denne side kan man få information om og adgang til to sprogtests, der har fokus på klart, korrekt og videnskabeligt sprog samt generelle akademiske tekstnormer. De to tests kan både stå alene og bruges som supplement til bogen Bundne opgaver af samme forfatter.

Stop plagiat

Stopplagiat.nu

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse, Syddansk Universitet, Københavns Universitet & Aarhus Universitet

Studerende kan være i tvivl om hvordan man bruger og henviser til kilder i opgaver og kan derfor være nervøse for at komme til at plagiere. Denne webtutorial klargør nogle af de overordnede regler, der gælder på området (fx forskellen mellem citat og parafrase). Materialet indeholder korte videoer, en quiz og små øvelser.