Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Statskundskab Undervisning Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Følger du et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen indenfor tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag.

Valgfag skal de studerende selv sørge for at tilmelde sig. Tilmelding foregår via selvbetjeningen

Tilmeldingsperiode:

  • For valgfag i efterårssemestret:1.-5. maj
  • For valgfag i forårssemestret: 1.-5. november

Du kan se udbuddet af undervisning i kursuskataloget.

Alle studerende skal som udgangspunkt tilmelde sig fag/seminarer svarende til 30 ECTS per semester.

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider. Du kan se en oversigt over dit studieforløb, dine tilmeldinger og maksimale studietid på studietidslinjen, som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

INFORMATIONER VED FAGTILMELDING PÅ KANDIDATUDDANNELSEN

Hvis du skal på udlandsophold eller i praktik i efteråret, skal du IKKE prioritere seminarer. Du skal i stedet via din Studieselvbetjening tilmelde dig Udlandsophold eller Praktik+Individuelt politologisk seminar eller augustfag.

Skulle dit udlandsophold eller praktikophold alligevel ikke blive en realitet, vil vi være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag, så snart du retter henvendelse herom til  Studienævnet.

312231 / i40