Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til fag i efterårssemestret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til fag i forårssemestret:    1.-5. november 

Obligatoriske fag

Følger du et normeret studieprogram, tilmeldes du automatisk de obligatoriske fag (undervisning og eksamen) på det semester, du er kommet til.

Følger du ikke et normeret studieprogram, skal du selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag. Dette gælder både undervisning og eksamen. Tilmelding sker ved henvendelse til Studieadministrationen indenfor tilmeldingsperioden. Tilmeldingsperioden for de obligatoriske fag følger tilmeldingsperioden for de valgfrie fag.

Valgfag

Valgfag skal du selv sørge for at tilmelde dig. Når du er logget ind på mitstudie.au.dk vælger du 'STADS', hvor du kan tilmelde dig fag.

Du kan se udbuddet af undervisning i kursuskataloget.

Alle studerende skal som udgangspunkt tilmelde sig fag/seminarer svarende til 30 ECTS per semester.

Framelding af undervisning og udsættelse af fag

Før du framelder dig undervisning, skal du være opmærksom på reglerne om studieinaktivitet og maksimale studietider. Du kan se en oversigt over dit studieforløb, dine tilmeldinger og maksimale studietid på studietidslinjen, som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Læs mere om proceduren for tilmelding til bachelorfag og kandidatfag.

Information ved fagtilmelding på kandidatuddannelserne

Læs mere neden for om særlige forhold, der gør sig gældende for kandidatuddannelserne.

Hvis du skal på udveksling eller i projektorienteret forløb

Hvis du skal på udlandsophold eller i projektorienteret forløb, skal du IKKE prioritere seminarer. Du skal i stedet via din Studieselvbetjening tilmelde dig Udlandsophold eller Projektorienteret forløb samt evt. et Individuelt politologisk seminar eller augustfag.

Skulle dit udlandsophold eller dit projektorienteret forløb alligevel ikke blive en realitet, vil studieadministrationen være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag - kontakt kandidat.bss@au.dk. 

Afskaffelse af kernefaget som obligatorisk element

Studienævnet har besluttet at afskaffe kernefaget som obligatorisk element på kandidatuddannelsen i statskundskab fra foråret 2020. Det betyder at det ikke længere er et krav, at man skal tage et kernefag.

Der vil fortsat blive udbudt valgfrie seminarer på 20 ECTS (”dobbeltseminarer”), men man er altså ikke længere forpligtet til at tage et i løbet af sin kandidatuddannelse. I stedet for kernefaget skal man tage enten to almindelige seminarer (på hver 10 ECTS) eller et dobbeltseminar (på 20 ECTS). Formålet med ændringen er at skabe større valgfrihed på kandidatuddannelsen.

Ændringen gælder for alle nuværende og fremtidige kandidatstuderende, der (1) ikke allerede har taget et kernefag eller (2) på nuværende tidspunkt er tilmeldt et kernefag. Er du på nuværende tidspunkt tilmeldt et kernefag, skal du stadig færdiggøre dette. Har du allerede taget et kernefag, kan du se bort fra denne meddelelse.

I kursuskataloget for foråret 2020 er der udbudt to kernefag. Disse kan stadigvæk vælges som 20 ECTS dobbeltseminarer.

Hvis du er i tvivl om, hvad ændringen betyder for dit studie, kan du kontakte studievejledningen.

Skriftlige hjemmeopgaver - nye regler fra 2020

Fra foråret 2020 skal studerende kun bestå 1 skriftlig hjemmeopgave i løbet af studiet. Det vil dog ikke længere være muligt fra 2020 at få registreret en hjemmeopgave på baggrund af et udvekslingsophold. Dette er gældende for alle kandidatstuderende indskrevet på Statskundskab. 

Hvis du er i tvivl om, hvad ændringen betyder for dit studie, kan du kontakte studievejledningen.