Projektseminar

I stedet for de almindelige seminarer på kandidatuddannelserne kan du vælge et projektseminar, der kan ækvivalere et politologisk eller et samfundsvidenskabeligt seminar. 
 
Projektseminaret består af en gruppe på mindst 3 studerende, der sammen har lyst til at beskæftige sig intensivt og selvstændigt med et selvvalgt emne under vejledning af en underviser ved Institut for Statskundskab.

Du kan højest gennemføre to projektseminarer – i ikke for tæt beslægtede emner – i løbet af dit studieforløb.

Der er ikke undervisning i forbindelse med projektseminaret, og I skal selv finde og lave en aftale med en vejleder på instituttet.

Forhåndsgodkendelse og tilmelding

Når du og dine studiekammerater (mindst tre personer i alt) har dannet en projektgruppe, skal I søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af projektseminaret.

Forhåndsgodkendelsen søges via studieselvbetjeningen på mit.au.dk, hvor blanketten ’Dispensation’ skal anvendes.

Jeres ansøgning skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af projektseminarets problemfelt
  • Projektseminarets pensumramme
  • Godkendelse af ovenstående fra vejleder

Projektseminaret skal senest været godkendt ved semesterstart, og I skal derfor søge om forhåndsgodkendelse i god tid. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at der ikke behandles ansøgninger i sommerferien.

Når forhåndsgodkendelsen er givet af studienævnet, vil tilmeldingen til projektseminaret falde endeligt på plads, og du vil kunne se den i Stads.