Regler for fagtildeling

Kandidatseminarer

Der er vedtaget nye regler for tildeling af kandidatseminarer, som træder i kraft ved tilmelding til undervisning til efteråret 2019. De nye regler indebærer, at anciennitet i fordelingen er afskaffet, således at fagene ikke fordeles efter, hvor mange ECTS du har bestået. I stedet vil fordelingen blive afgjort ved at se på, hvor mange studerende der har prioriteret et fag; i tilfælde af at der er flere tilmeldinger end der er pladser, vil der blive trukket lod blandt alle tilmeldte studerende.

Du skal angive det antal 1. prioriteter - svarende til det antal ECTS - du ønsker. Hvis du ønsker tre fag, skal du angive tre 1. prioriteter.

Antallet af prioriteter er skåret ned til maks. 10 i alt. Det betyder, at du skal lave dine 1. prioriteter og de efterfølgende fag skal angives med 2. prioritet, 3. prioritet, 4. prioritet osv. op til 10 seminarer i alt.

Det er dit eget ansvar at undgå overlap i eksamensformer. Da alle seminarer med 7-dages eksamensform afholdes i samme uge, vil det kun være muligt at få tildelt ét seminar med denne eksamensform. Derfor skal du selv tjekke, at kun ét af dine 1. prioriteter har denne eksamensform.

Du kan maksimalt søge undervisning svarende til 40 ECTS.

 

Prioritering af seminarer

Oplistet skal du gøre følgende:

 • Du skal angive det antal 1. prioriteter, som svarer til det antal ECTS du ønsker at følge. Hvis du ønsker at følge to fag i alt, så skal du angive to 1. prioriteter.
 • Du må prioritere maks. 10 seminarer i alt – f.eks. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
 • Du skal selv kontrollere, at du ikke vælger to fag med eksamensformen 7-dages hjemmeopgave som 1. prioritet, da eksamen i disse fag altid afholdes i den samme uge.
 • Pladser på kurserne vil blive fordelt således:
  • Studerende tildeles plads på de ønskede 1. prioriteter. Hvis antallet af studerende overstiger pladsbegrænsningen på faget, vil der blive trukket lod blandt de studerende, som har ønsket faget som 1. prioritet.
  • Studerende fordeles således, at de får så mange som muligt af deres højeste prioriteter.

Ansøgningsrunder

 1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning samt nedenstående undtagelser.

 2. Der kan udbydes en anden tilmeldingsrunde, hvis der er studerende, der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag.

Eftertilmelding til fag

Når den ordinære periode for fagtilmelding er forbi, åbnes der op for eftertilmeldinger for nedenstående to grupper af studerende:

Studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, eller hvis du har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig 1. semesters fag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk senest den 5. august for tilmelding til efterårssemesteret eller den 5. januar for tilmelding til forårssemesteret. Du vil kunne se dine tilmeldte fag på studieselvbetjeningen senest en uge efter fristen.

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 


Studerende der ønsker at udskifte fag
 

Hvis du efter fagtilmeldingen ønsker at udskifte et fag, kan du skrive dig op til dette. Der åbnes op for blanketterne i perioden ultimo maj til 5. august for tilmelding til efterårssemesteret og fra ultimo november til 5. januar for tilmelding til forårssemesteret.

Det er muligt at skrive sig på venteliste til fem seminarer, men du kan kun optages på et nyt seminar. Tilmeldingen er bindende, og du vil – uden yderligere varsel – blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads. Du skal selv undersøge, om der er overlap mellem de ønskede og tildelte fag både hvad angår undervisningstidspunkt og eksamensformen 7-dages hjemmeopgave.

Eventuelt ledige pladser i forbindelse med udskiftning af fag vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. 

Afmelding af fag

Når du er tilmeldt et fag kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

 • Projektorienteret forløb i henhold til reglerne herfor. Det projektorienterede forløb skal være forhåndsgodkendt.
 • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor. Udvekslingen skal være forhåndsgodkendt.
 • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner. Faget/fagene skal være forhåndsgodkendt.
 • Deltagelse i projektseminar efter reglerne i studieordningen. Projektseminaret skal være forhåndsgodkendt.

Afmelding af fag skal ske INDEN semesterstart ved henvendelse til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk 

 

Bachelorprojekt på statskundskab

Bachelorprojektet fordeles efter lodtrækning således at så mange som muligt får én af deres tre øverste prioriteter. Det er tilfældigt, hvem der får tildelt fjerde, femte eller sjette prioritet.