Tilmelding til bachelorfag

Valgfag på 5. semester på statskundskab

Hvert efterårssemester udbydes en række politologiske valgfag. Studerende skal i maj måned prioritere op til 10 fag.

Hvis der er flere tilmeldte studerende end pladser på et fag, vil pladserne blive fordelt ved lodtrækning. Bemærk at tilmeldingen til faget er bindende, og at du ikke kan blive afmeldt eller skifte til et andet valgfag.

Du kan se udbuddet af valgfag i kursuskataloget.

Tilmelding 

Når du er logget ind på mitstudie.au.dk vælger du 'STADS', hvor du kan tilmelde dig fag.

Bachelorprojekt på statskundskab

Bachelorprojektet skrives på 6. semester. Der udbydes en række seminarer, der kan skrives bachelorprojekt inden for, og studerende skal i november måned prioritere op til 10 fag.

Pladserne fordeles efter lodtrækning således at så mange som muligt får én af deres tre øverste prioriteter.

Du kan se udbuddet af bachelorseminarer i kursuskataloget.

Tilmelding 

Når du er logget ind på mitstudie.au.dk vælger du 'STADS', hvor du kan tilmelde dig fag.

Bachelorprojekt på samfundsfag – politologisk opgaveseminar

Der udbydes ét bachelorseminar på samfundsfag, og studerende vil blive automatisk tilmeldt.  

Du kan se seminarbeskrivelsen i kursuskataloget.