Tilmelding til kandidatfag

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i efteråret 2021 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 17. maj skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 18.-20. maj. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det er dit ansvar at sikre dig, at der ikke er sammenfald. Inden du tilmelder dig fag, er det derfor meget vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 23. april
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen – det kan du tjekke fra den 29. april

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i timetable.au.dk.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Du har også mulighed for at sikre dig mod undervisningssammenfald ved at orientere dig i de såkaldte ”fagklynger”. De fag, der er i samme fagklynge, har ikke undervisnings- og eksamenssammenfald. Du kan frit vælge fag fra forskellige fagklynger, men så skal du bare være opmærksom på, at der kan være undervisnings- og eksamenssammenfald.

For kandidatstuderende på statskundskab: Særlige krav til din fagtilmelding

Du skal vælge seminarer, så der bestås mindst:

 • én fri hjemmeopgave (maksimalt 42.000 anslag inkl. mellemrum)  
 • ét seminar, hvor undervisning og eksamen foregår på engelsk 

Udveksling og projektorienteret forløb

Hvis du skal på udlandsophold eller i projektorienteret forløb, skal du IKKE tilmelde dig almindelige seminarer.

Projektorienteret forløb og evt. et individuelt politologisk seminar skal tilmeldes via studieselvbetjeningen. Skal du derimod på udlandsophold eller have gæstefag på andre studier eller institutioner, skal du ikke foretage dig noget i tilmeldingsperioden. 

Skulle dit udlandsophold eller dit projektorienterede forløb alligevel ikke blive en realitet, vil studieadministrationen være dig behjælpelig med at blive tilmeldt relevante fag - kontakt kandidat.bss@au.dk. 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Eftertilmelding til fag

Hvis du ikke har fået det ønskede antal fag eller ikke har fået tilmeldt dig undervisning til efteråret 2021, har du mulighed for at tilmelde dig fag studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk i perioden 13.-18. august 2021.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet, og det vil være muligt at tilmelde sig et fag, så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op, vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap inden du tilmelder dig.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

Dispensation til afmelding 

Hvis ingen af de ovennævnte afmeldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at afmelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

For dig som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU eller som har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, eller du har søgt om at skifte studieretning, skal du tilmelde dig 1. semesters fag i studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk i perioden 13.-18. august 2021.

Tildelingen af pladser vil foregå efter først-til-mølle princippet, og det vil være muligt at tilmelde sig et fag, så længe der er ledige pladser på faget. Når et fag er fyldt op, vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig det pågældende fag.

Der kan løbende komme ledige pladser på fagene.  

Det er vigtigt, at du tager højde for fagklynger, time- og eksamensoverlap, inden du tilmelder dig.

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte studieadministrationen: kandidat.bss@au.dk

Tilmelding til obligatoriske fag

Statskundskab: Du bliver ikke automatisk tilmeldt det obligatoriske fag Forvaltningsret, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt dette fag. Vær opmærksom på, at faget frit kan placeres på første, andet eller tredje semester af uddannelsen.      

Political Science: Du tilmeldes automatisk det obligatoriske fag 'Academic regulations for Master of Science in Political Science' på 1. semester.