Tilmelding til kandidatfag

Fordelingen af pladser på kandidatseminarer bliver afgjort ved at se på, hvor mange studerende der har prioriteret et fag; i tilfælde af at der er flere tilmeldinger end der er pladser, vil der blive trukket lod blandt alle tilmeldte studerende.

Du skal angive det antal 1. prioriteter - svarende til det antal ECTS - du ønsker. Hvis du ønsker tre fag, skal du angive tre 1. prioriteter.

Du kan prioritere op til 10 seminarer. Det betyder, at du skal lave dine 1. prioriteter og de efterfølgende fag skal angives med 2. prioritet, 3. prioritet, 4. prioritet osv. op til 10 seminarer i alt.

Pga. Covid-19-situationen og den medfølgende lokalebegrænsning, skal du prioritere mindst 8 seminarer i alt, så du er sikker på at få tildelt det antal seminarer, du ønsker. 

Det er dit eget ansvar at undgå overlap i eksamensformer. Da alle seminarer med 7-dages eksamensform afholdes i samme uge, vil det kun være muligt at få tildelt ét seminar med denne eksamensform. Derfor skal du selv tjekke, at kun ét af dine 1. prioriteter har denne eksamensform.

Du kan maksimalt søge undervisning svarende til 40 ECTS.

 

Prioritering af seminarer

Du skal følge nedenstående fremgangsmåde, når du tilmelder dig seminarer:

 • Du skal angive det antal 1. prioriteter, som svarer til det antal ECTS, du ønsker at følge. Hvis du ønsker at følge to fag i alt, så skal du angive to 1. prioriteter.
 • Du må prioritere maks. 10 seminarer i alt – f.eks. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
 • Du skal prioritere mindst 8 seminarer i alt, så du er sikker på at få tildelt det antal seminarer, du ønsker. 
 • Du skal selv kontrollere, at du ikke vælger to fag med eksamensformen 7-dages hjemmeopgave som 1. prioritet, da eksamen i disse fag altid afholdes i den samme uge.
 • Pladser på kurserne vil blive fordelt således:
  • Studerende tildeles plads på de ønskede 1. prioriteter. Hvis antallet af studerende overstiger pladsbegrænsningen på faget, vil der blive trukket lod blandt de studerende, som har ønsket faget som 1. prioritet.
  • Studerende fordeles således, at de får så mange som muligt af deres højeste prioriteter.

Ansøgningsrunder

 1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning samt nedenstående undtagelser.

 2. Der kan udbydes en anden tilmeldingsrunde, hvis der er studerende, der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag.

Eftertilmelding til fag

Når den ordinære periode for fagtilmelding er forbi, åbnes der op for eftertilmeldinger for nedenstående to grupper af studerende:

Studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet, har haft pause mellem din bachelor- og kandidatuddannelse, eller du har søgt om at skifte studieretning, skal du tilmelde dig 1. semesters fag via studieselvbetjeningen på mit.au.dk senest den 5. august for tilmelding til efterårssemesteret eller den 5. januar for tilmelding til forårssemesteret. Du vil kunne se dine tilmeldte fag på studieselvbetjeningen senest en uge efter fristen.

Du kan læse mere om kandidatseminarerne i kursuskataloget, og ved spørgsmål kan du kontakte kandidat.bss@au.dk 


Studerende der ønsker at udskifte fag
 

Hvis du efter fagtilmeldingen ønsker at udskifte et fag, kan du skrive dig op til dette. Der åbnes op for blanketterne i perioden ultimo maj til 5. august for tilmelding til efterårssemesteret og fra ultimo november til 5. januar for tilmelding til forårssemesteret.

Det er muligt at skrive sig på venteliste til fem seminarer, men du kan kun optages på et nyt seminar. Tilmeldingen er bindende, og du vil – uden yderligere varsel – blive tilmeldt et fag, såfremt der er ledig plads. Du skal selv undersøge, om der er overlap mellem de ønskede og tildelte fag både hvad angår undervisningstidspunkt og eksamensformen 7-dages hjemmeopgave.

Eventuelt ledige pladser i forbindelse med udskiftning af fag vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet. 


Augustfag

Hvis du i forårssemesteret ønsker at blive eftertilmeldt et augustfag, skal du søge om dette senest den 15. juni.

Hold løbende øje med din tilmelding på studieselvbetjeningen. 

Afmelding af fag

Når du er tilmeldt et fag kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Afmelding af fag skal ske INDEN semesterstart ved henvendelse til studieadministrationen på kandidat.bss@au.dk