Studenterstudievejledere

Hvad kan en studenterstudievejleder hjælpe med?

Studievejlederne læser en bachelor- eller kandidatuddannelse på Nat eller Tech og kan for eksempel hjælpe hvis...

  • du får problemer med at gennemføre dit studium eller ønsker at tilrettelægge dit studieforløb på en anden måde
  • du ønsker at skifte, stoppe eller holde orlov på dit studium
  • du bliver syg i forbindelse med en eksamen
  • du ikke består en eksamen
  • du har spørgsmål til din studieordning 

Vær opmærksom på, at der findes både fagspecifikke studenterstudievejledere på din uddannelse og generelle trivsels-og studievejledere på de to fakulteter. Søg gerne vejledning hos din studenterstudievejleder først.


Biomedicinsk teknik/teknologi og Elektroteknologi

Oliver Fridorf

Bioteknologi, Kemiteknologi og MSc i Kemi- og bioteknologi

Emma Lund Sommer

Byggeri

Emilie Lindgaard Toftbjerg

Computerteknologi

Pernille Sonne Pallesen

Mekanik

Søren Asp Nissen

Visninger
Spørg din studievejleder Du kan snakke med din studievejleder om alt. Ingen spørgsmål er for små eller for store. Du kan fx få hjælp til at planlægge dit studie, høre hvad andre studerende gør for at nå det hele, eller få tips til at gå til eksamen.