Skift mellem linjer på Sundhedsfaglig kandidat

Skrift mellem linjer på Sundhedsfaglig kandidat

Det er begrænset mulighed for at blive overflyttet fra Prioriteringslinjen til Rehabiliteringslinjen (eller omvendt).

Du kan læse mere om kravene på kandidat.au.dk under "Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - Adgangskrav".