Speciale på SFK

Specialet

Oplysninger om workshops og løbende information i løbet af specialeprocessen findes på Blackboard.

Tidsplan for speciale - foråret 2020

Du kan læse den generelle vejledning til specialer her.

Formalia omkring specialet (resumé, specialemodeller etc.) findes i din studieordning under "Speciale 30 ECTS" og så "Prøvedetaljer". Vær opmærksom på, at det er delt op mellem de to linjer.

Inspiration til specialeemner

Hvis du mangler inspiration til specialeemner, så kan du enten kigge i idébanken eller læse ældre specialer i opgavebanken på Blackboard (log ind og klik på fanen yderst til højre).

Specialekontrakten

Du skal senest den 15. august kl. 12/15. januar kl. 12 udfylde specialekontrakten - se link til formular nedenfor.

Specialepladser på Institut for Folkesundhed

Ansøg om specialeplads

Som studerende på:

  • Sundhedsfaglig kandidat
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
  • Kandidat i Sygepleje
  • Master i Klinisk Sygepleje

har du mulighed for at søge om en specialeplads på Institut på Folkesundhed i Aarhus.

Instituttet har 30 specialepladser på Dalgas Avenue (fordelt på 24 til idræt og 6 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser) samt 6 specialepladser i Bygning 1267 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Pladserne udloddes hvert semester, og ansøgningsfristerne er:

  • Foråret: 15. januar kl. 12
  • Efteråret: 15. august kl. 12


Ansøg via specialepladsformularen her.

Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Adgang til lokalet fås ved henvendelse til Martin Hawkins på mail mh@ph.au.dk (Dalgas Avenue) eller Liselotte Ovesen Liselotte@ph.au.dk (Bygning 1260).

Retningslinjer for den tildelte specialeplads
Med din underskrift accepterer du din del af ansvaret for lokalet - dvs. oprydning og vedligehold af inventar. Der gælder særlige regler i Bygning 1267, da kontoret med specialepladserne ligger på personalegang.

Du hæfter personligt for nøglekort og nøgle. Pris ved mistet nøgle er 300 kr. Ved misvedligehold af specialepladsen fratages du øjeblikkeligt adgangen.

Vejledning ved specialeskrivning

Når du skriver speciale, har du mulighed for op til 10 timers vejledning. Hvis I skriver 2 sammen, har I mulighed for op til 15 timer. Hvis du har både en hovedvejleder og en fagvejleder, skal de 10/15 timer fordeles mellem disse.

Hvis du ikke består dit 1. forsøg, får du op til 2 vejledningstimer yderligere.

Aflevering af specialet

Specialet skal altid afleveres den første hverdag i juni /den første hverdag efter d. 1. januar via Digital Eksamen.

Læs mere i din studieordning under "Prøvedetaljer" omkring formalia til opgaven samt på siden "Generel vejledning til specialer".

Kvalitativt speciale med vejleder fra Sygepleje?

Hvis du gerne vil skrive et kvalitativt speciale med en vejleder fra Sygepleje, så skal du udfylde denne opgaveformulering.

Du kan se den gældende tidsplan på denne side (se i boksen "Speciale [dit aktuelle årstal]".