Genudsendelse af beviser

Genudsendelse af beviser

Det eksamensbevis, du får, når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, eller masteruddannelse, er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen.

Du skal straks kontakte HE Studier, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis senest to måneder efter bedømmelsen af din afsluttende prøve er offentliggjort. Det er ligeledes dit ansvar at kontakte HE Studier, hvis du mener, der er fejl i dit bevis. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Universitetet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henvendelse til HE Studier senest 3 måneder efter bedømmelsen af din afsluttende prøve er offentliggjort. Juli måned tæller ikke med i beregningen.

Hvis du forlader Danmark efter endt studie, skal du via Studieselvbetjeningen STADS ændre din adresse.

Det gør du på følgende måde:

  1. Log på mitstudie.au.dk
  2. Vælg Studieselvbetjeningen STADS
  3. Under punktet ’Indskrivning’ vælger du ’Person- og adresseoplysninger’
  4. Åben Punktet ’Adresse’
  5. Under ’Midlertidig adresse’ skal du indskrive din nye adresse.
    Vigtigt: Du skal indsætte en slutdato på adressen. Sæt den langt ud i fremtiden (f.eks. 10 år), hvis du ikke har en konkret slutdato.
  6. Gem dine ændringer.

Resultat: Frem til den valgte dato vil post fra universitetet blive sendt til den angivende adresse.

Erstatningsbevis

Der udstedes kun ét originalt eksamensbevis.
Hvis du kontakter os med henblik på genudstedelse af et bevis på et senere tidspunkt end ovenstående (fordi det enten er blevet ødelagt eller blevet væk), får du tilsendt en kopi af den kopi, som vi har opbevaret.

Der er enkelte undtagelser: Der udstedes et nyt originalt bevis, hvis der er fejl på beviset, og man har rettet henvendelse senest 3 måneder efter sidste bedømmelse (jvf. ovenstående) og ved særlige tilfælde, f.eks. hvis beviset er blevet beskadiget i posten.

I begge tilfælde skal det fejlbehæftede/beskadigede bevis returneres til HE Studier.