Skift af studiested eller linjer

Overflytning mellem Emdrup og Aarhus

Muligheden for at skifte studieby er begrænset, men kræver følgende:

  • Der skal være ledige pladser på årgangen. Der optages altid flere studerende, end der reelt er studiepladser, da der er erfaring med et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller ingen ledige pladser.
  • Er der flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, og der mod forventning er ledige pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med optagelsen på uddannelsen.  
  • Ansøgninger om skift af studieby vil blive behandlet 4 gange årligt: den 1. juni, den 1. september, den 15. november og den 15. februar.
  • Tidspunktet for overflytningen vil afhænge af en individuel og konkret vurdering. Den præcise dato vil fremgå af din afgørelse.  
  • Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du ansøge herom via mitstudie.au.dk

Overflytning mellem de to linjer APN og NS

 

Muligheden for at skifte linje er begrænset.

For fuldtidsstuderende gælder det at: Det er i udgangspunktet kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 2. semester. Dette skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.

For deltidsstuderende (Erhvervskandidater) gælder det at: Det er i udgangspunktet kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 3. semester. Det skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.

For alle studerende gælder det at, muligheden for at skifte mellem linjerne kræver følgende:

  • Der skal være en ledig plads på den linje, du ønsker at skifte til. Der optages flere studerende, end der er studiepladser, da der er erfaring med et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller ingen ledige pladser.
  • Ansøgninger om skift af linje vil blive behandlet én gang årligt. Det betyder, at HE Studier skal have modtaget din ansøgning hhv. senest den 1. april (for deltidsstuderende) og den 1. oktober (for fuldtidsstuderende). Du ansøger ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.
  • Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod.