Studieaktivitetskravet og forsinkelse

Studieaktivitetskrav og forsinkelse

Du forventes som studerende at læse på fuld tid, og det gør du ved at bestå 30 ECTS hvert semester. Ud over den normerede tid, som din uddannelse varer, er du givet + et semester (+ 2 på bachelor odontologi) for at have tre prøvemuligheder, også på den sidste del af din uddannelse.

Inden for den maksimale studietid er der fleksibilitet til at indhente ikke-beståede ECTS eller til at variere belastningen hen over dit studieforløb. Du er selv ansvarlig for at planlægge din uddannelse og sørge for, at du er tilmeldt de nødvendige kurser undervejs. Du er dog underlagt studieaktivitetskravet - læs mere herom nedenfor. Er du lige startet på din bacheloruddannelse, skal du også leve op til førsteårsprøvekravet. Læs mere herom nedenfor.

Studieaktivitetskravet

Studieaktivitetskravet indebærer, at du skal optjene 45 ECTS det første studieår, 90 ECTS på det andet og 135 ECTS på det tredje studieår, hvis din uddannelse er treårig. Dvs. at der er tale om et akkumuleret aktivitetskrav. Du er underlagt studieaktivitetskravet, hvis du er startet på 1. semester på såvel bachelor som kandidat pr. 1. september 2016.

Inden der gennemføres kontrol for opfyldelse af studieaktivitetskravet, skal du have haft mulighed for tre prøver i de fag, der hører til det pågældende studieår. Åbn de nedenstående eksempler for at se, hvad det konkret betyder på lige netop din type af uddannelse.

Der stilles ikke krav om, at bestemte kurser skal indgå i studieaktivitetskravet. Beståede ECTS på uddannelsen vil altid tælle med i opfyldelse af kravet. Dette gælder også, selvom ECTS'ene hører til på et andet studieår end det, der kontrolleres for.

Eksempel - Medicin bachelor og kandidat

Tidslinje af BA medicin

Klik på billedet for at forstørre det.

Kandidatstuderende skal se bort fra førsteårsprøven, som kun findes på bacheloruddannelsen.

Eksempel - øvrig bachelor

Tidslinje af BA medicin

Klik på billedet for at forstørre det.

Eksempel - 2-årig kandidat

Tidslinje af KA medicin

Klik på billedet for at forstørre det.

Førsteårsprøven

Førsteårsprøven består af alle fag på 1. semester af bacheloruddannelsen, dvs. i alt 30 ECTS. Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår.

Er du indskrevet som bachelorstuderende før d. 1. september 2016 gælder de gamle regler. Se din studieordning.

Forsinkelsesmonitorering og vejledningstilbud

Universitetet gennemfører halvårligt en forsinkelseskontrol, hvor studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede, udsøges. Er du forsinket, og har du ingen dispensationer, vil du modtage besked om, at du er forsinket. Samtidig bliver du tilbudt vejledning. Beskeden er også et varsel om, at det kan være nødvendigt, at du hurtigst muligt øger din ECTS-optjening for ikke at risikere at falde for studieaktivitetskravet. Det anbefales derfor, at du tager imod tilbuddet om vejledning og er opmærksom på frister for tilmelding til reeksamen.