Innovationsspor talentforløb

Innovationssporet på talentforløbet er et tilbud målrettet dig, som læser en bachelor- eller kandidatuddannelse på Health. Det toårige forløb lærer dig en ny måde at forstå og samarbejde med sundhedssektoren på, ved at kombinere dine almindelige studier med undervisning i innovation og entreprenørskab.

Forløbet klæder dig på til en karriere i sundhedsbranchen og giver dig nye perspektiver inden for innovation, videnskab og forretning – alt sammen forankret i interdisciplinære aktiviteter og problemstillinger fra virkelighedens verden.


Innovationssporet på talentforløbet giver dig mulighed for at:

  • Få indsigt i hele processen fra forskning og idé til produktudvikling og forretningsforståelse
  • Få et unikt karriereforspring og en særlig udmærkelse på dit eksamensbevis ved graduering
  • Blive udfordret både fagligt og personligt gennem forløbets to år

Opbygning

Innovationssporet på talentforløbet er et ekstracurriculært program, som du følger ved siden af dit normale studie. Forløbets aktiviteter svarer til 30 ECTS-point og fordeler sig over fire semestre.

De enkelte kurser og undervisere kan variere fra år til år, da programmet løbende opdateres.

Adgangskrav

Alle bachelor- og kandidatstuderende på Health kan søge om en plads på innovationssporet på talentforløbet.

For at blive optaget skal du:

  • Være særligt motiveret, kompetent og ivrig efter at lære
  • Have særligt gode engelskkundskaber
  • Være i stand til at bestå dit studies ordinære eksaminer rettidigt, mens talentforløbet følges.

Som bachelorstuderende påbegyndes talentforløbet på dit 3. semester af bachelorstudiet.
Er du medicinstuderende optaget i vinterhalvåret, påbegynder du forløbet på dit 2. semester.

Som kandidatstuderende påbegyndes talentforløbet på dit 1. semester af kandidatstudiet.
Er du medicinstuderende optaget i vinterhalvåret, påbegynder du forløbet på dit 2. semester.

Ansøgning

Der er ansøgning til innovationssporet på talentforløbet én gang årligt, med ansøgningsfrist medio september. Når ansøgningen åbnes, gøres en ansøgningsformular tilgængelig, som du skal udfylde og indsende.

Du skal desuden sende en motiveret ansøgning, dit CV samt diplom eller eksamensbevis fra dit senest afsluttede studie.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i denne ansøgningsguide.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser på forløbet, vil der blive afholdt samtaler som del af optagelsesprocessen.

Ansøgere får endeligt svar i slutningen af september. 

Tidsfrister

Tilmelding: 1. juli - 13. september 2020

Svar: senest 30. september

Opstart: Primo oktober

Samtaler afholdes hvis der er flere ansøgere, end tilgængelige pladser.

Kontakt