Om valgfag

Prioritering af valgfag

1.-5. maj skal du afgive din prioritering af valgfag på Studieselvbetjeningen (STADS). Det er relevant for dig, hvis der i dit kommende semester indgår valgfrie kurser.

Når vi fordeler studerende på valgfagene, forsøger vi at tage højde for dine og de øvrige studerendes prioriteringer. Vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine højeste ønsker, og det er derfor vigtigt, at du følger vejledningen i tilmeldingsblanketten via mit.au.dk.

Du kan senest i slutningen af juni via Studieselvbetjeningen (STADS) se, hvilke(t) valgfag du er blevet tildelt. Denne tildeling er en bindende tilmelding, og du kan ikke afmelde dig igen. Hvis du, grundet usædvanlige forhold eller særlige omstændigheder, ønsker at ændre valgfag, skal du søge dispensation hos dit studienævn.

Valgfag på et andet campus

Det er muligt at prioritere et valgfag på et andet campus, end du er indskrevet. Ved en eventuel overtegning af et valgfag har de studerende, som er knyttet til det campus, hvor valgkurset udbydes fra, dog fortrinsret. Valgfagenes placering er planlagt efter undervisningen på det enkelte campus, så det vil være dit eget ansvar at få planlagt dit studieprogram, så du kan følge den øvrige undervisning på det campus, du er indskrevet på. 

Du skal være opmærksom på at hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus end hvor du er indskrevet, så er du selv ansvarlig for evt. rejseomkostninger.

AU Summer University

Det vil også være muligt at vælge et af AU Summer University's tilbud. Her kan du se hvilke konkrete kurser, som Studienævnet har forhåndskendt på din uddannelse.

Kontakt Studievejledningen hvis du har spørgsmål.

Hvis du har søgt og fået plads på AU Summer University, beder vi dig sende en mail til HE Studier.

B-prøve til valgfag

Hvis du ikke består dit valgfag skal du hurtigt tilmelde dig re-eksamen (B-prøven) via Selvbetjeningen (mit.au.dk) - og bemærk venligst den korte tilmeldingsfrist.

Tilmelding hvor og hvornårTilmelding til 2. og 3. forsøg
Re-eksamen hvonårSe eksamensplanen for 3. sem.
EksamensformSe Studieordningen

Se yderligere information i Studieordningen og Kursuskataloget.