Sygepleje studieordning 2015

Forår 2020

Undervisning - hvor og hvornår

Forårssemestret starter officielt 1. februar hvert år.

Herunder finder du den overordnede semesterplan for 2.semesters undervisning, foråret 2020:

Du kan finde detaljerede kursusplaner med lokaleinformation på Blackboard fra midt-januar.

Der kan komme ændringer løbende. Eventuelle ændringer vil fremgå af Blackboard. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af januar måned på Blackboard, som du er blevet tilmeldt automatisk, hvis du er tilmeldt kurset.

Du kan finde information om kursernes indhold på i kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at du på kurset 'Valgfri videregående metode' på 2.semester skal vælge enten 'Videregående kvalitative metoder' eller 'Statistik'. Hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger

Eksamen - hvor og hvornår?

Den endelige og gældende eksamensplan for sommeren 2020 finder du på forsiden af din Studieportal.

Bemærk, at du kan finde din individuelle eksamensplan på Digital eksamen fra ca. 15. maj. Der er som udgangspunkt ingen eksaminer i juli måned. 

Se vejledning for afleveringer.

Offentliggørelse af karakterer

Dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du på Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mitstudie.au.dk.

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser du skal opfylde for at du kan gå til eksamen. På 2.semester gælder det fx for faget Sygeplejens teoriudvikling, hvor du skal gennemføre en obligatorisk øvelse, for at du kan blive indstillet til eksamen. 

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. 

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Reeksamen

Du finder datoerne for reeksamen i eksamensplanen. Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mitstudie.au.dk. Vær opmærksom på den korte frist.

Se mere om reeksamen under Generelt om eksamen.

Speciale

Tidsplan for sommeren 2020

Opgavebank (opgaver til inspiration)
Emnebank 
(emner til inspiration)
Vejlederemner 
(liste over vejledere)

Når du først er tilmeldt, og forårssemestret begynder, så vil du kunne finde alle vigtige informationer omkring dit specialeforsvar via Digital Eksamen.

Alle praktiske spørgsmål omkring speciale rettes til HE Studier: eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

Yderligere information om eksamen findes  i Studieordningen af 2015 og du kan læse generelt om at skrive speciale her