2. semester

Undervisning forår 2020

Forårssemestret starter officielt 1.februar hvert år.

Detaljerede kursusplaner inklusiv lokaleinformation for 2.semesters kurser vil du kunne finde via Blackboard fra medio januar. Her finder du den overordnede semesterplan for 2.semesters undervisning, foråret 2020:

Der kan komme ændringer løbende. Eventuelle ændringer vil fremgå af Blackboard. Information om litteratur vil blive offentliggjort i løbet af januar måned via Blackboard, som du er blevet tilmeldt automatisk. Log ind med WAYF.

Du kan finde information om kurserne på 2.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at du på kurset 'Valgfri videregående metode' på 2.semester skal vælge enten 'Videregående kvalitative metoder' eller 'Statistik'. Hvis du vælger at følge valgfag på et andet campus, end hvor du er indskrevet, er du selv ansvarlig for eventuelle rejseomkostninger.

Eksamen sommer 2020

Ordinær eksamen

Her finder du den FORELØBIGE eksamensplan for 2. semester, sommeren 2020.

Bemærk, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra  ca. 15. marts. Der er generelt ingen eksaminer i juli måned. Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: ka.health.udd@au.dk

Se vejledning for afleveringer.

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig eventuel reeksamen via mit.au.dk.

Indstillingsbetingelser

For nogle fag er der særlige betingelser for at blive indstillet til eksamen. På 2.semester gælder det for faget Sygeplejens teoriudvikling, hvor du skal gennemføre en obligatorisk øvelse, for at du kan blive indstillet til eksamen. 

Får du ikke godkendt din indstillingsbetingelse inden for de udstukne frister, bruger du et prøveforsøg. Vi anbefaler dig at kontakte studievejledningen i dette tilfælde. Den kursusansvarlige vil informere dig om fristen for opfyldelse af indstillingsbetingelserne.

Læs mere om indstillingsbetingelser under Undervisning og eksamen.

Særligt for eksamen i 'Valgfri videregående metode' (Videregående kvalitative metoder eller Statistik) for studerende på linjen Nursing science:

Mundtlig eksamen: Se beskrivelse af procedure ved individuel eksaminering af gruppeopgave

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig re-eksamen via mit.au.dk. Vær venligst opmærksom på den korte frist.
    
Er du i tvivl om det videre forløb, anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.