Forskningsspor talentforløb

Forskningssporet på talentforløbet er et tilbud til dig, som er kandidatstuderende på Health, ved Aarhus Universitet. Forløbet giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskning og kan hjælpe med at forberede dig til en potentiel forskerkarriere inden for sundhedsvidenskab gennem interdisciplinære aktiviteter.

Forskningssporet på talentforløbet giver dig mulighed for at:

 • blive udfordret både fagligt og personligt
 • styrke både din teoretiske forståelse og praktiske kunnen
 • få bred indsigt i forskning generelt
 • træne tværfagligt samarbejde inden for sundhedsområdet
 • få et unikt karriereforspring og en særlig udmærkelse på dit eksamensbevis ved graduering.

Talentforløbet er ekstracurriculært hvilket vil sige, at dit normale kandidatstudie fortsætter sideløbende med din deltagelse i forløbet.

Opbygning

Forskningssporet på talentforløbet er et ekstracurriculært program, som du følger ved siden af dit normale studie. Forløbets aktiviteter svarer til 30 ECTS-point og fordeler sig over fire semestre, inklusiv et sommerskoleforløb mellem 2. og 3. semester.

Forløbet kombinerer individuelle aktiviteter med interdisciplinære fælles aktiviteter, og involverer blandt andet:

 • En række interdisciplinære workshops
 • Et selvvalgt projekt med vejledning og feedback-sessioner
 • Et fælles sommerskoleforløb for hele talentholdet

De enkelte aktiviteter og undervisere kan variere fra år til år, da programmet løbende opdateres.

Læs mere om forløbets opbygning og indhold

Adgangskrav

For at søge om optagelse på forskningssporet på talentforløbet skal du:

 • Have en bachelorgrad eller en professionsbachelor
 • Netop være startet på en kandidatuddannelse på Health (indskrevet på 1. semester, eller 2. semester for vinteroptag)
 • Være særligt motiveret, kompetent og ivrig efter at lære
 • Have særligt gode engelskkundskaber
 • Være i stand til at bestå dit studies ordinære eksaminer rettidigt, mens talentforløbet følges.

Forskningssporet på talentforløbet er ekstracurriculært, og du skal forvente at bruge nogle aftener samt en til to uger af din sommer på aktiviteter i forbindelse med forløbet.

Læs mere om adgangskrav til forskningssporet på talentforløbet.

Ansøgning

Der er ansøgning til forskningssporet på talentforløbet én gang årligt, med ansøgningsfrist medio september. Når ansøgningen åbnes, gøres en ansøgningsformular tilgængelig, som du skal udfylde og indsende.

Du skal desuden sende en motiveret ansøgning, dit CV samt diplom eller eksamensbevis fra din bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i denne ansøgningsguide.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser på forløbet, vil der blive afholdt samtaler som del af optagelsesprocessen.

Ansøgere får endeligt svar i slutningen af september. 

Tidsfrister

Tilmelding: 1. juli - 13. september 2020

Samtaler: 24. - 25. september

Svar: senest 30. september

Opstart: Primo oktober

Samtaler afholdes hvis der er flere ansøgere, end tilgængelige pladser. Invitationer sendes ud i starten af uge 39.

Kontakt

Link til Anjas side på pure.au.dk

Anja P. Einholm

Coordinator of Research Honours Programme

Mail:  talent.health@au.dk
Tlf: 93 50 90 61

Mandag - torsdag:
9:00 - 15:00
Fredag:
9:00 - 13:30