Information om grundforløbet for tandklinikassistenter

Om uddannelsen

Velkommen til grundforløbet til tandklinikassistent på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet.

IOOS uddanner tandklinikassistenter, tandplejere, tandlæger og kliniske tandteknikere, samt grundforløbet for tandteknikere. Desuden tilbyder IOOS efter- og videreuddannelse. Uddannelsen til tandklinikassistent er en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at den veksler mellem ophold på skole og praktisk arbejde på den tandklinik, hvor du er elev.

Uddannelsen er delt op i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på en skole og varer 18-20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som varer ca. 2½ år afhængig af din baggrund, hvor du skiftevis er i praktik og følger hovedforløb 1 og hovedforløb 2 på skolen. Dit uddannelsesforløb fuldføres med den afsluttende skoleprøve (en praktisk svendeprøve).

Du kan også læse mere om uddannelsen her: www.ug.dk

Vejledning og støtte

Vejledning på tandklinikassistent-
uddannelsen

Kontakt os pr. mail: vejledning.ka@dent.au.dk eller på telefon 2899 2257

Vejlederen kan blandt andet hjælpe med:

  • Information og vejledning omkring tilmelding og optagelse på uddannelsen.
  • Generel information og vejledning omkring uddannelsen.
  • Forhold omkring prøver
  • Personlige forhold
  • Klageforhold og meget andet

  Kontakt os på enten telefon 2899 2257 eller pr. mail: vejledning.ka@dent.au.dk

  Studiesekretær Du kan henvende dig til studiesekretær på uddannelsens grundforløb Jette Woetmann, 3. etage,bygning 1614, lokale 379. Du kan også træffe Jette på mail: jwoetmann@dent.au.dk eller på telefon 8715 3081.

  Instituttets styrelse og ledelse

  Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ledes af institutleder Siri Beier Jensen, samt en ledelse bestående af 1 viceinstitutleder for forskning, 1 viceinstitutleder for uddannelse, en klinikleder og en institutsekretariatsleder.

  Skolen styres herudover af et institutforum, bestående af studerende, elever, lærere og øvrigt personale. Institutlederen er øverste myndighed.

  Institutforum  
  Vælges årligt blandt studerende/elever og ansatte.

  Informationer om grundforløbet til tandklinikassistent

  Om uddannelsen

  Velkommen til grundforløbet til tandklinikassistent på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet. 

  IOOS uddanner tandklinikassistenter, tandplejere, tandlæger og kliniske tandteknikere, samt grundforløbet for tandteknikere.  Desuden tilbyder IOOS efter- og videreuddannelse. Uddannelsen til tandklinikassistent er en erhvervsuddannelse, hvilket betyder at den veksler mellem ophold på skole og praktiske arbejde på den tandklinik, hvor du er elev.

  Uddannelsen er delt op i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på en skole og varer 18-20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som varer ca. 2½ år afhængig af din baggrund, hvor du skiftevis er i praktik og og følger hovedforløb 1 og hovedforløb 2 på skolen. Dit uddannelsesforløb fuldføres med den afsluttende skoleprøve (en praktisk svendeprøve).

  Du kan læse om mere om uddannelsen her: www.ug.dk

  Undervisning

  Al undervisning tager udgangspunkt i fagmål for uddannelsen. Det er vigtigt, at du kender dem, da du her kan få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også hvilke krav der stilles til dig som elev - læs mere her: deltagerforudsætninger

  Du kan læse om uddannelsens opbygning her: kort fortalt

  Du bliver undervist af eksperter i de forskellige fag, der er relevante for tandklinikassistentuddannelsen, og  lærergruppen på Instituttet er bredt sammensat. Foruden specialuddannede tandklinikassistenter, tandplejere, laboratorietandteknikere og tandlæger består lærergruppen af kliniske tandteknikere, psykolog, antropolog, dansk- og naturfagslærer.

  Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde på en tandklinik. Dine opgaver bliver hen ad vejen mere og mere udfordrende, og med et større teoretisk og fagligt indhold.

  Teori og projektarbejde
  Undervisningen foregår såvel på tandklinikker, på laboratorier, i computerrum, og i ”klasseværelser”. Ofte er den tilrettelagt som projektundervisning, hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med faglæreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage medansvar for din individuelle læringsproces.

  Du får også mulighed for at lære noget af teorien gennem selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer.

  Klinik
  På tandklinikassistentuddannelsen øver du patientbehandling på fantomdukker eller på hinanden. F. eks. giver det bedst mening, at du træner dine færdigheder i at koble fagteori og det praktiske arbejde i en tandbehandling på dukker. Mens sugeteknik bedst øves ved at "skylle med vand" og suge på hinanden.

  Motion og bevægelse 
  Der er hver dag indlagt bevægelse i undervisningen.

  Dialog og indflydelse
  For at sikre uddannelsens kvalitet beder vi vore elever evaluere uddannelsen. Resultaterne bruger vi til at forbedre og udvikle uddannelsen, så vi altid leverer den bedst mulige uddannelseskvalitet til vore elever.