Sygdom ved eksamen

Sygdom ved eksamen på Health

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen på Health, kan du her læse, hvordan du skal forholde dig, og hvilke muligheder du har. Dette afhænger også af den konkrete eksamensform.

Som udgangspunkt gælder:

  • Bliver du akut syg under en påbegyndt mundtlig eller skriftlig stedprøve, kan du få annulleret din prøve.
  • Ved øvrig sygdom i forbindelse med dit 1. prøveforsøg skal du søge dispensation til at blive afmeldt prøven. Ansøgningsfristen er 2 hele hverdage efter eksamensdagen/afleveringsfristen. Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny, næste gang den udbydes. 
  • Du har brugt et prøveforsøg, hvis du ikke deltager i prøven og ikke inden fristen har ansøgt om at blive afmeldt. Brugte prøveforsøg annulleres ikke.
  • Er der tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, bliver du automatisk tilmeldt dig prøven på ny. 

Læs mere nedenfor.

Kontakt Studievejledningen på IOOS, hvis du er i tvivl.


Stedprøve
(mundtlig, skriftlig og praktisk)

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

Få annulleret prøven, hvis du må afbryde en stedprøve pga. akut opstået sygdom

Hvis du er syg på eksamensdagen, allerede inden du møder op: Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom. Hvis du under afvikling af stedprøven bliver akut syg og ikke kan gennemføre: Søg læge samme dag og få en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom. Læs mere nederst på siden.

Stillet hjemmeopgave

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

Hvis du er syg i perioden mellem udlevering af opgavesættet og afleveringsfristen, så du ikke er i stand til at aflevere en besvarelse: Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan lave din besvarelse færdig inden afleveringsfristen.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny, næste gang den udbydes, Får du dispensation til at blive afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg, tilmeldes du automatisk til prøven på ny.

Fri hjemmeopgave

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

PrøveforsøgHvad skal du gøre?
1. prøveforsøgHvis du bliver syg i perioden for opgaveskrivningen, så du ikke er i stand til at aflevere inden afleveringsfristen: Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke kan lave din opgave færdig inden afleveringsfristen. Du skal herefter ansøge om dispensation til at blive afmeldt prøven.

Får du dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven på ny næste gang den udbydes.
2. og 3. prøveforsøgDu tilmeldes automatisk prøven, men skal ansøge om at blive afmeldt prøven inden for fristen for afmelding. Fristen er 7 dage inden afleveringsfristen. Hvis sygdommen opstår efter fristens udløb, skal du ansøge om dispensation til at blive afmeldt.

Bliver du afmeldt dit 2. eller 3. prøveforsøg bliver du automatisk tilmeldt dig prøven på ny.

Undervisningsdeltagelse som prøveform

Ansøge om dispensation til at blive afmeldt

Hvis du bliver syg i undervisningsforløbet, så du ikke er i stand til at leve op til de definerede deltagelseskrav for det pågældende fag (herunder gøre brug af evt. tilbud om opsamling undervejs): Få en lægeerklæring, der godtgør, at din sygdom er af sådan en karakter, at du ikke er i stand til at leve op til skitserede krav og de evt. udmeldte tilbud om opsamling undervejs.

Hvis du får dispensation til at blive afmeldt dit 1. prøveforsøg, sørger HE Studier for at tilmelde dig prøven, og eventuelt holdsætte dig på ny, næste gang kurset udbydes.

Hvis der er tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, tilmeldes du automatisk kurset på ny.

Send din lægeerklæring til...

Ansøgning om dispensation til at blive afmeldt prøven:

Du skal sende din dispensationsansøgning til dit studienævn, og det gør du via mit.au.dk.

Annullering af prøve ved afbrudt stedprøve:

Hvis du bliver akut syg under afvikling af stedprøven og skal have annulleret dit forsøg, skal du sende din dispensations ansøgning til dit studienævn. Det gør du via mit.au.dk


Akut sygdom ved påbegyndt stedprøve

Du kan få annulleret en prøve, hvor følgende gør sig gældende:

  • Du er påbegyndt en stedprøve enten mundtlig, skriftlig eller praktisk og bliver herefter akut syg.
  • Du har kontaktet eksamensvagten og meddelt, at du må afbryde prøven begrundet i sygdom.
  • Du samme dag tilses af egen læge og får en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom
  • HE Studier har modtaget din dokumentation hurtigst muligt, men senest 2 hverdage efter den afbrudte eksamen.

Opfylder du ikke ovenstående, men har afbrudt prøven, har du brugt et prøveforsøg i det pågældende kursus.

Får du annulleret dit 1. prøveforsøg, bliver du tilmeldt prøven næste gang denne udbydes. Er der tale om dit 2. eller 3. prøveforsøg, tilmeldes du også prøven automatisk næste gang den udbydes. 

Får du ikke annulleret din prøve, og er du dermed nået til dit 2. eller 3. prøveforsøg, tilmeldes du automatisk prøven næste gang den udbydes. 

Al anden sygdom i forbindelse med eksamen

Ansøg om dispensation til at blive afmeldt prøven, hvis der er tale om dit 1., 2. eller 3. prøveforsøg. 

Er du i forbindelse med en eksamen ramt af sygdom eller andre usædvanlige forhold, der umuliggør, at du kan deltage i eksamen, kan det være relevant for dig at søge om dispensation til at blive afmeldt prøven. En evt. dispensation kan kun gives på baggrund af en konkret vurdering af din ansøgning og medsendte dokumentation.

Vil du opnå dispensation på baggrund af sygdom i forbindelse med eksamen, vil en lægeerklæring være oplagt dokumentation. Læs mere om dispensationer her.

Opnår du ikke dispensation, har du brugt et prøveforsøg i den pågældende prøve.

Hvis du ikke opnår dispensation

Hvad sker der, hvis du ikke opnår dispensation til at blive afmeldt prøven:
Er dit næste prøveforsøg dit 2. eller 3. forsøg, tilmeldes du automatisk prøven næste gang den udbydes.