Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Tandtekniker Undervisning og eksamen Information om tandteknikeruddannelsen

Information om tandteknikeruddannelsen

Tandtekniker - et arbejde med teknik og præcision

Laboratorietandteknikeren arbejder på et dentallaboratorium og fremstiller kroner, broer og proteser. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på et dentallaboratorium.

Instituttet tilbyder uddannelsens grundforløb. Hovedforløbet foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret materialelære, tekniske arbejdsprocesser og laboratoriearbejde.

Laboratorietandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn.

Laboratorietandteknikeren kan blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Laboratorietandteknikeren kan også vælge at åbne sit eget dentallaboratorium.

Hvilke færdigheder er vigtige?

At kunne smile og tygge er livskvalitet
Som laboratorietandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder. Det er din opgave at lave tanderstatningerne så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd
At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde. Derfor skal du være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed og omhu. Og du skal vide hvornår dit arbejde er 100 procent i orden.

Teknisk forståelse
At være laboratorietandtekniker kræver en høj grad af teknisk forståelse. Du møder yderst sjældent de patienter, som du laver tanderstatningen til. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at arbejde ud fra modeller og skriftlige retningslinier. På laboratoriet modtager du et aftryk, som tandlægen har taget af patientens mund. Ud fra aftrykket laver du først en model i gips og fremstiller dernæst kronen, broen eller protesen på baggrund af modellen. Arbejdet udfører du ved hjælp af håndværktøj, støbe-, bore- og pudseapparater samt en række andre redskaber.

Viden om materialer
Laboratorietandteknikeren bruger forskellige materialer til fremstilling af tanderstatninger. Det kan fx være kunststoffer, porcelæn eller forskellige typer metal, såsom guld og andre ædle metaller. Det betyder, at du skal have en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber. Samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af hvilket materiale, du arbejder med.

Et godt øje
At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder.

Rolig, men travl
Laboratorietandteknikerens arbejdsdag er ofte travl. Dentallaboratorierne får mange bestillinger og alt arbejde skal helst udføres her og nu. Derfor skal du være god til at tilrettelægge dit arbejde og du skal kunne arbejde under tidspres, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal kunne være rolig og omhyggelig, selvom arbejdsmiljøet er hektisk.

Studiebeskrivelse

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Uddannelsen til laboratorietandtekniker er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktisk arbejde på et dental-laboratorium. Uddannelsen indeholder et grundforløb, som foregår på skolen. Længden af grundforløbet er på 20 uger.

Efter endt grundforløb vælges retning:

  • laboratorietandtekniker
  • klinisk tandtekniker

Derefter følger et hovedforløb, hvor varigheden afhænger af om du er under eller over 25 år. 
Hovedforløbet foregår på Teknisk Skole i København.

Laboratorieuddannelsens længde varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år, incl. grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.


Praktikplads 
Du skal selv skaffe dig en praktikplads og indgå en såkaldt uddannelsesaftale.

Den praktiske del af din uddannelse kan du få
      •  på et dentallaboratorium
      •  hos en klinisk tandtekniker
      •  hos en tandlæge med tandteknikere ansat
      •  ved at kombinere flere praktiksteder
 
Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning, kan du kontakte os eller gå ind
   på Undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål

  • om uddannelsens indhold eller om, hvordan du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte studievejlederen
  • om praktiske ting kan du kontakte Studiesekretær Jette Woetmann, tlf. 8715  3081


Vil du tilmeldes uddannelsen - se Undervisningsministeriets hjemmeside 

Undervisning på grundforløbet til laboratorietandtekniker

Praktisk relevant undervisning

Undervisningen på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ændres løbende, så den indeholder den nyeste viden om dit fags materialer og arbejdsmetoder, hvilket sikrer, at din uddannelse er "up-to date".

Du bliver undervist af eksperter i de forskellige fag. Lærergruppen på instituttet er bredt sammensat. Foruden specialuddannede laboratorietandteknikere, kliniske tandteknikere, klinikassistenter, tandplejere og tandlæger består lærergruppen af en psykolog og en antropolog.

Varieret undervisning

Undervisningen foregår på laboratorier, klinikker, i computerrum og klasseværelser. Ofte er den tilrettelagt som projektundervisning hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med læreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for din egen læring.

Du får også mulighed for at lære noget af teorien gennem selvstudium, hvor du har adgang til computerunderstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Optagelse

Vil du vide mere

Vil du tilmeldes uddannelsens grundforløb, kan det gøres via dette link:  www.optagelse.dk


Skolestart

Vi starter nye hold på følgende dato:

2018
22. januar (grundforløb 2) 
17. august (grundforløb 2)

1438924 / i40