Fakultetsstipendie

Fakultetsstipendiet kan søges af studerende på Health, der rejser på meritgivende udveksling og som ikke får et Erasmus +, Nordplus eller Nordlys stipendium med.
Det er en betingelse at du optjener min. 15 ECTS og er væk i min. 3 måneder.

Der kan ansøges på to tidspunkter:

1. marts - 1. april for studieophold i efterårssemesteret 

1. oktober - 1. november for studieophold i forårssemesteret.

Stipendiet kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Hvem kan søge?

Hvis du er indskrevet som fuldtidsstuderende på Health og planlægger et udlandsophold (studie- eller praktikophold) og ikke modtager Erasmus-stipendium, Nordplus - eller Nordlys stipendie.

Derudover er der følgende krav til uddeling af stipendiet:

  • Tilskud gives kun til aktiviteter, der bliver forhåndsgodkendt til meritoverførsel.
  • Tilskud gives kun til ophold af min. 3 måneders varighed, og hvor der optjenes min. 5 ECTS points pr. måned.
  • Det skal tilstræbes, at studieopholdet ikke bliver unødvendigt studieforlængende.

Du behøver ikke have modtaget din forhåndsgodkendelse for at kunne søge stipendiet. Forhåndsgodkendelsen skal i så fald eftersendes.

Rejser du ud gennem en AU-aftale?

Hvis du rejser ud gennem en AU-aftale og er berettiget til at modtage et fakultetsstipendie, skal du ikke længere selv søge om at få det. Stipendiet vil fremover blive registreret og udbetalt automatisk i forbindelse med at stipendiet udbetales til de øvrige modtagere.

At rejse ud gennem en AU-aftale betyder, at du har søgt og fået tildelt en plads på en af AUs partneraftaler. 

Stipendiets størrelse

Alle tilskudsberettigede kan få et skattefrit engangsvederlag på 4.000 kr. til udlandsophold i Europa og 6.000 kr. til udlandsophold uden for Europa (inkl. Grønland).

Hvis der på baggrund af ovenstående tildelingskriterier er ansøgninger for mere end den afsatte ramme, vil studerende, der rejser ud ud gennem en af AU's aftaler bliver foretrukket.

Sådan søger du

Søg om fakultetsstipendie her

Der kan ansøges på to tidspunkter:

1. marts - 1. april for studieophold i efterårssemesteret 

1. oktober - 1. november for studieophold i forårssemesteret.


Bilag til ansøgningen

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Forhåndsgodkendelse af fag i udlandet
  • Hvis du ikke har modtaget din forhåndsgodkendelse skal du eftersende denne hurtigst muligt.

Du kan ikke søge et stipendie med tilbagevirkende kraft.


Varighed af studieperioden

VIGTIGT: Skriv dette så præcist som muligt. Undersøg via hjemmesider på værtsuniversitet eller i korrespondance med værtsuniversitetet.

Skriv ikke blot fra januar - juni, men fx. fra 28. januar 20xx - 22. juni 20xx. Den angivne periode er studieperioden inkl. evt. eksamen.

Hvis det passer ind i dine planer i øvrigt, må du selvfølgelig gerne opholde dig i værtslandet både før og efter studieperioden, men opgiv her kun studieperioden så præcist som muligt. 
 

Spørgsmål til ansøgning

Har du spørgsmål til din ansøgning kan du sende en mail til health.studyabroad@au.dk 

Information om tildeling eller afslag på fakultetsstipendiet oplyses skriftligt senest 4 uger efter ansøgningsfristen.   


Udbetaling

Beløbet overføres til din NEM-konto: 

  • Udvekslingsophold i forårssemestre: udbetaling ultimo januar
  • Udvekslingsophold i efterårssemestre: udbetaling ultimo august

Dokumentation efter hjemkomst

Ved hjemkomst skal du fremsende bekræftelse på studieopholdet i form af transcript of records til fakultetsstipendium.health@au.dk

Bemærk: Du er forpligtet til at tilbagebetale stipendiet, hvis dit udvekslingsophold aflyses inden afrejse. Studerende, som ikke har fået overført merit i løbet af det efterfølgende semester, vil blive opkrævet dokumentation for at opholdet er forsøgt gennemført.