Mentorordning - De sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Mentorordningen

Den grundlæggende tanke bag Mentorordningen på Sygepleje, Optometri og Synsvidenskab samt den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse er, at ældre studerende (mentorer) skal facilitere møder og fungere som sparringspartner for en gruppe nye kandidatstuderende (kun 1. semester) om spørgsmål omhandlende studielivet.

Mentorordningen skal således supplere instruktorernes, tutorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø. Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for at sikre et godt studiemiljø og fastholde og motivere de studerende.