Mentorordning - Idrætsvidenskab

Mentorordningen

Mentorordningen på Idrætsvidenskab er til 1. års bachelorstuderende, og den er lavet for at øge fokus på den faglige integration, hvor ældre studerende (mentorer) vejleder og støtter de nye studerende (mentees) for på den måde at øge studiekompetencerne. 

Mentorerne skal således supplere instruktorernes, tutorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø. Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for at sikre et godt studiemiljø og fastholde og motivere de studerende.  

For mentees

Som mentee på Idrætsvidenskab vil du sammen med din læsegruppe få tilknyttet en eller flere mentorer, der er ældre idrætsstuderende. Formålet er at styrke dine studiekompetencer, så du vil blive rustet til at læse på universitetet. Det skulle gerne give dig nogle redskaber til at klare de udfordringer, der altid vil være ved et nyt studie.

Forløbet vil vare det 1. semester, og I vil mødes 3-4 gange, hvor I vil diskutere forskellige aktuelle temaer. Forslag til temaer kunne være følgende, men det er mere vigtigt, at I får taget hånd om de ting, der volder jer udfordringer i dagligdagen:

A. At være studerende: At STUDERE idræt - ikke blot dyrke idræt. At gå fra at være elev til at være studerende.

B. Hvordan lærer jeg bedst?: Læringsstrategier og planlægning. Herunder også lidt om opgaveskrivning.

C. At deltage i undervisningen: Mod og usikkerhed i forhold til deltagelse i undervisningen. Feedback og peer-feedback. Formål og progression i kurserne.

D. Store skriftlige opgaver: Disponering af tid og indhold i store skriftlige opgaver - herunder formalia og akademisk sprog.

For mentorer

Som mentor på Idrætsvidenskab får du ikke løn, men du får et kort kursus, og når projektet er færdigt, får du en anbefaling.

Opgaverne er, gennem kendskab til forskellige studietekniske metoder, at kunne støtte de nye studerende i arbejdet med akademisk opgaveskrivning og facilitere gruppeprocesser.

Ved rekrutteringen lægges der vægt på følgende:

  • Har vist gode akademiske resultater
  • Kendskab til studieteknik
  • Motiverede for projektet
  • Har tid i efterårssemesteret til at indgå i projektet

Tilmeld dig via knappen i højre menu.