Til mentees

Om at være mentee på Medicin

Mentorordningen

Som bachelorstuderende har du mulig for at blive del af en mentorgruppe, som tilknyttes en mentor. En mentor er en kandidatstuderende, som rammesætter og faciliterer en række møder, hvor du og andre mentees kan dele viden og erfaringer omkring studielivet.

Har du lyst til, at:

 • få indsigt i dit studie
 • hjælpe med at gøre studiemiljøet og studielivet bedre for dig og dine medstuderende ved at dele din viden og erfaring
 • udvikle dig fagligt og personligt
 • få en sparringspartner i en ældre studerende, som kan hjælpe dig med afklaring omkring nogle af de spørgsmål, der opstår i hverdagen som studerende
 • være en del af et netværk på tværs af hold og semestre
 • tage de ting op til refleksion, som man ellers ikke har lejlighed til

Så er det bare at melde dig til!

Tanken bag

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen på Health er, at kandidatstuderende (mentorer) skal hjælpe bachelorstuderende (mentees) til at blive den bedste version af sig selv. Dette gøres gennem gruppementoring, hvor ressourcer, erfaringer og viden deles og optimeres for at nå til et fælles højere mål. Mentorerne er med til at støtte tutorernes og Studievejledningens indsats for at sikre et godt studiemiljø. Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studieliv, trivsel og sammenhold blandt studerende.

Rammerne

Alle mentorer gennemgår en uddannelse, så de er godt rustede til at blive din sparringspartner. Desuden evaluerer de undervejs og i slutningen af deres forløb for at sikre læring, erfaringsdeling og en god kvalitet af mentorskabet.

Du, din mentor og din mentorgruppe mødes 3 – 4 gange per semester, og I fastlægger selv indholdet af jeres møder. Typisk vil første møde være en forventningsafstemning, hvor mentees bringer idéer til temaer op.

Eksempler på temaer til mentorgruppemøder

 • Motivation og fastholdelse af studiet
 • Balance mellem studieliv og privatliv 
 • Planlægning og tidsstyring
 • Erfaringer fra undervisning og klinik
 • Forventninger til tiden efter studiet

Hvordan får jeg en mentor?

Du skal blot sende en mail til Medicinerskabets og FADLs Mentorordning. Her skal du skrive dine kontaktoplysninger, studieretning og semester, samt et par linjer om dig selv og hvorfor du ønsker at få en mentor. Derefter vil Mentorordningens ansvarlige tildele mentorskabet.

I mailen til Medicinerskabet skal der være følgende informationer:

 • Navn
 • Alder
 • Nuværende semester og hold
 • Telefonnummer
 • Motivation for at blive mentee

  Desuden gerne navn på læsemakker(e) i tilfælde af denne også melder sig til ordningen.

  Ansøgningsfrist: Løbende tilmelding

  OBS! Fælles opstart af mentorgruppeforløb i starten af oktober - så meld dig til i så god tid som muligt inden da!

  Derudover er der løbende tilmelding og opstart. Så snart der er et passende antal mentees til en mentorgruppe, tildeles disse en allerede uddannet mentor og kan opstarte et forløb. 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte