Studieteknik

Vi hjælper dig videre...

Nedenfor har vi samlet en masse links, der alle bidrager med værdifuld viden for studerende på Health. Du kan finde informationer om studieteknikker, opgaveskrivning, litteratursøgning, studiejob m.m.

Du skal dog være opmærksom på, at Vejledning og Studieinformation, Health ikke har udarbejdet alt det materiale, vi henviser til. Det betyder, at vi ikke kan vejlede eller yde support på alle programmerne.

AU Studypedia

AU Studypedia er en opdateret og udbygget version af Studiemetroen, og det er et værktøj, du kan bruge i forbindelse med studierelaterede arbejdsformer. Siden giver dig konkrete råd til, hvordan du skriver en universitetsopgave, og hvilke formelle krav der er til de skriftlige opgaver. Du finder også informationer om litteratursøgning og kildekritik, samt hvordan du og din læsegruppe eksempelvis bedst griber gruppearbejdet an.

Styrk dit Studieliv

Styrkditstudieliv.au.dk er en indgang til forskellige redskaber til at øge din studietrivsel.

Der er emner om: 

  • Eksamen
  • Studieplanlægning
  • Undervisning
  • Studie- og læsegrupper
  • Stress
  • Ambitioner og perfektionstrang.

Gå til Styrk dit Studieliv.

Skriv akademisk

Her finder du information om, hvordan du bliver bedre til at skrive akademiske opgaver. Du kan blandt andet læse om, hvordan du undgår plagiering i dine opgaver. Du kan teste dit akademiske sprog og finde frem til, hvor du skal forbedre dig.


På siden finder du 12 små film om studieteknikker, der specielt er velegnet for nye studerende. Filmene gør dig blandt andet klogere på, hvordan du kan blive mere aktiv i undervisningen, hvordan du tager de bedste notater, samt hvordan du lærer at læse hurtigere.

Læringsstile

Er du pragmatiker eller teoretiker? Eller måske reflekterende eller aktivist? På siden kan du teste dig selv og finde frem til, hvilken læringsstil der er din foretrukne. Det er vigtigt, at du er bevidst om din egen læringsstil. Hermed bliver du klar over dine styrker og svagheder, og du bliver bedre til at bearbejde og/eller ændre tilbagevendende problemer i din arbejdsproces.

AU Library og litteratursøgning

AU Library Sundhedsvidenskab kan hjælpe dig med din litteratursøgning i databaser som fx PubMed, Cinahl, Embase og Scopus.

Du kan få hjælp hver dag i bibliotekets åbningstid


Fagrelevante bøger

På biblioteket finder du fagrelevante bøger og har mulighed for at tilgå lærebogssamlingerne for medicin, odontologi, tandpleje og folkesundhedsvidenskab. 
På bibliotekets hjemmeside giver fagsiderne dig overblik over ressourcer og databaser til dit fag.
 

Vejledning i brug af Endnote

Biblioteket kan hjælpe dig med at referere korrekt og vejlede i brugen af EndNote, som automatisk opstiller dine referencer i Word. Du kan downloade EndNote gratis fra AU’s hjemmeside
 

Kurser i litteratursøgning

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med din litteratursøgning, kan du tilmelde dig et af bibliotekets mange kurser i f.eks. PubMed eller EndNote.