Studieteknik

Vi hjælper dig videre...

Nedenfor har vi samlet en masse links, der alle bidrager med værdifuld viden for studerende på Health. Du kan finde informationer om studieteknikker, opgaveskrivning, litteratursøgning, studiejob m.m.

Du skal dog være opmærksom på, at Vejledning og Studieinformation, Health ikke har udarbejdet alt det materiale, vi henviser til. Det betyder, at vi ikke kan vejlede eller yde support på alle programmerne.

AU Studypedia

AU Studypedia er en opdateret og udbygget version af Studiemetroen, og det er et værktøj, du kan bruge i forbindelse med studierelaterede arbejdsformer. Siden giver dig konkrete råd til, hvordan du skriver en universitetsopgave, og hvilke formelle krav der er til de skriftlige opgaver. Du finder også informationer om litteratursøgning og kildekritik, samt hvordan du og din læsegruppe eksempelvis bedst griber gruppearbejdet an.

Styrk dit Studieliv

Styrkditstudieliv.au.dk er en indgang til forskellige redskaber til at øge din studietrivsel.

Der er emner om: 

  • Eksamen
  • Studieplanlægning
  • Undervisning
  • Studie- og læsegrupper
  • Stress
  • Ambitioner og perfektionstrang.

Gå til Styrk dit Studieliv.

Scribo

Scribo er en elektronisk spørgeguide, der systematisk fører dig eller din gruppe gennem indledende dele af opgaveskrivningen fra idé til færdig problemformulering, afklaring af teori og metode og strukturering af informations- og litteratursøgning. Scribo leder dig gennem de vigtige og vanskelige spørgsmål i starten af processen.

Det er gratis for studerende ved Aarhus Universitet at bruge Scribo – log in med dit WAYF.

Skriv akademisk

Her finder du information om, hvordan du bliver bedre til at skrive akademiske opgaver. Du kan blandt andet læse om, hvordan du undgår plagiering i dine opgaver. Du kan teste dit akademiske sprog og finde frem til, hvor du skal forbedre dig.


På siden finder du 12 små film om studieteknikker, der specielt er velegnet for nye studerende. Filmene gør dig blandt andet klogere på, hvordan du kan blive mere aktiv i undervisningen, hvordan du tager de bedste notater, samt hvordan du lærer at læse hurtigere.

Læringsstile

Er du pragmatiker eller teoretiker? Eller måske reflekterende eller aktivist? På siden kan du teste dig selv og finde frem til, hvilken læringsstil der er din foretrukne. Det er vigtigt, at du er bevidst om din egen læringsstil. Hermed bliver du klar over dine styrker og svagheder, og du bliver bedre til at bearbejde og/eller ændre tilbagevendende problemer i din arbejdsproces.

Library og litteratursøgning

På siden finder du informationer om, hvordan AU Library kan hjælpe dig i forbindelse med større skriftlige opgaver. Læs blandt andet, hvordan du booker en bibliotekar, der står klar til at hjælpe dig med at finde litteratur til eksempelvis specialet. Du kan også finde ud af, hvordan du tilmelder dig AU Librarys workshops, hvor du får gode råd om blandt andet søgeteknikker og databaseanvendelse.


Her kan du tilmelde dig AU Librarys kurser i referencehåndtering. Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvordan du refererer og henviser i skriftlige opgaver. AU tilbyder kurser i RefWorks, EndNote og Ref.Manager.

www.mendeley.com kan du også downloade et gratis referencehåndteringssystem. AU tilbyder dog ikke vejledning heri.