Transportrefusion/rejsegodtgørelse ved klinikophold

Rejsegodtgørelse og Ungdomskort

Transportrefusion er et tilbud, der kræver, at den studerende søger inden for den korrekte tidsperiode. Det er den studerendes eget ansvar at søge inden fristens udløb. Der gives ikke dispensation for ansøgninger, der er indsendt for sent, og der er ikke mulighed for at klage.

 • HE Studier foretager stikprøvekontroller, og kan, om nødvendigt, reducere det ansøgte beløb, så det svarer til billigst mulige transportform.
 • HE Studier refunderer kun for det indeværende semester.
 • HE Studier refunderer kun for klinikperioden og ikke for perioder mellem klinikophold.

Har du spørgsmål kan du kontakte HE Studier på: transport.refusion.health.udd@au.dk

Du kan læse mere nedenfor om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med rejsegodtgørelse for dine klinikophold. Som udgangspunkt er det stadig oftest en fordel for dig at ansøge om Ungdomskort (se ansøgningsvejledning nedenfor).

Ungdomskort

Det kan være kompliceret at bestille et Ungdomskort, og det kan være endnu mere kompliceret at finde ud af, hvem du skal kontakte afhængigt af, hvor du er i processen. Vi har derfor prøvet at lave følgende kontaktoversigt:

HvadHvem
 • Jeg kan ikke få godkendt mit Ungdomskort.
 • Jeg har brug for forlængelse af perioden.
SU-kontoret på AU på 87 15 07 30 eller su@au.dk
 • Jeg er kommende 1. semester på KA, men jeg er endnu ikke indskrevet.

Optag på AU på 87 15 07 20 eller kandidat@au.dk

 • Jeg passer ikke ind i ovenstående, og jeg sidder godt og grundigt fast.
Studievejledningen på Health

Sidste nyt om transportrefusion pr. 14. maj 2019

Nyt pr. 14. maj 2019:

Aarhus Universitet fortsætter med at give transportrefusion til medicinstuderende i forbindelse med klinikophold. I 2018 var der tale om, at universiteternes mulighed for at give transportrefusion muligvis ville bortfalde. Det er nu slået fast (pr. april 2019), at universiteterne gerne må fortsætte med at tildele transportrefusion.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Health Studier

Ansøgning og frister

Der er to årlige frister for ansøgning om rejsegodtgørelse, og de ligger i slutningen af semesteret.

Du søger via formularen nederst på siden, som kun er åben i ansøgningsperioderne:

ForårssemesterEfterårssemester
Indsendelse af bilag

KA: Uge 20 til og med uge 23**

BA Tidlig klinik: Uge 25 og 26

 • KA: Uge 50 til og med uge 1*
 • BA Tidlig klinik: Uge 50 til og med uge 3
UdbetalingFra uge 27
 • KA: Fra uge 6
 • BA Tidlig klinik: Fra uge 8

*Til kandidatstuderende: Formularen er stadig åben efter uge 1, og du kan godt søge til og med uge 3 uden at overskride deadline. Vi kan dog ikke garantere, at KA-ansøgninger modtaget efter søndag i uge 1 vil blive udbetalt i indeværende semester.

**Til kandidatstuderende: Formularen åbner igen i uge 25 og 26, og du kan godt søge i disse uger uden at overskride deadline. Vi kan dog ikke garantere, at KA-ansøgninger modtaget i uge 25 og 26 vil blive udbetalt i indeværende semester.

Processen for betaling og ansøgning er følgende:

 • Du lægger selv ud for billetten/rejsekortet, og du søger efterfølgende om rejsegodtgørelse.
 • Du søger om rejsegodtgørelse i slutningen af hvert semester, og du søger samlet for hele semesteret. Ansøgningen bliver via en formular, som vil ligge her på siden, og den åbner i uge 20.
 • Hvis du overskrider fristen for ansøgning, kan du ikke få rejsegodtgørelse for det pågældende semester.

Hvordan finder jeg den billigste billet?

Prisen for offentlig transport til og fra dit kliniksted er individuel, da det afhænger af længden på opholdet, hospitalets placering samt hvor mange overnatninger du har på stedet (kun relevant ved Herning og Holstebro).

Du får udbetalt den billigste rejseform, og som nævnt ovenfor vil det oftest være et Ungdomskort. For at finde prisen på præcis dit kort, skal du gå ind på denne side: http://www.ungdomskort.dk/priser/. Du finder afsnittet om videregående uddannelser (vælg efter hvornår du er påbegyndt uddannelsen) og udfører regnestykket.

Ved køb af Ungdomskort, skal du købe minimum 30 dage - også selv om dit klinikophold er kortere. Du får godtgjort beløbet for alle 30 dage.

Via Rejseplanen.dk finder du priser på klippekort og andre billetter, og du sammenligner derefter, hvad der er billigst. Det vil være det beløb, som du kan søge om rejsegodtgørelse for.

Sådan søger du om Ungdomskort

Du kan få tilskud til offentligt transport ved at bestille et Ungdomskort - du kan se nogle gode råd her. Hvis du har spørgsmål, så kontakt studievejlederne.

 • Læs mere om betingelser, priser og regler på www.ungdomskort.dk
 • Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgning, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet. Det er også hertil, du skal sende din ansøgning.
 • Vi anbefaler, at du bestiller Ungdomskortet fire uger før 1. dag i klinik, så du har kortet i tide - du kan tidligst bestille det 45 dagen inden klinikstart.
 • Nogle skal have to ungdomskort. Det afhænger af, i hvilket takstområde praktikstedet ligger - læs mere i ovenstående vejledning.

Dokumentation

 • For at få rejsegodtgørelse skal du vedlægge dokumentation herfor i form af billetter/rejsekort/ungdomskort. Kan du ikke dokumentere transportudgiften, fx fordi billetten er blevet væk, kan du ikke få rejsegodtgørelse. Scan derfor gerne din billet med det samme - f.eks. med app'en Genious Scan.
 • Stemmer destinationen på billetten ikke overens med klinikstedet eller nærmeste station til klinikstedet, ydes der heller ikke rejsegodtgørelse.

Udbetaling

Din rejsegodtgørelse bliver udbetalt 2 gange årligt, og pengene bliver sat direkte ind på din NemKonto.

Har du ansøgt i første periode, kan du forvente udbetaling omkring uge 28. 

Har du ansøgt for tidlig klinik, altså anden periode, kan du forvente udbetaling i løbet af august måned.

Du kan få rejsegodtgørelse, når:

 • du benytter offentlig transport frem og tilbage til klinikstedet.
 • du benytter billigst mulige transportmulighed (for de fleste medicinstuderende er dette via et Ungdomskort). Beløbet der refunderes, er prisen for den billigst mulige billet på afrejsetidspunktet.
 • du kan dokumentere dine udgifter.
 • der ydes kun refusion fra Campus til kliniksted og retur.
 • der ydes refusion, hvis du skal til eksamen udenbys på 6. semester KA. Find skemaet her.

Der ydes ikke rejsegodtgørelse, når:

 • kørsel foregår i egen eller andres bil.
 • klinikopholdet er taget som valgfag.
 • klinikken ligger i Aarhus (betragtes som cykelafstand).

Overnatning

Det er stadig muligt at få overnatning i Herning og Holstebro - dog med den ændring, at du som studerende skal melde ind i god tid, i hvilket omfang du har brug for overnatning.

Dvs. at du INDEN byttefristens udløb (se infobrev), skal skrive til én af nedenstående mailadresser med information om, hvilke nætter du påregner at overnatte på dit kliniksted:

Hvis du IKKE skriver til dem inden deadline, kan du ikke forvente at få logi under dit klinikophold.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så ring/skriv til én af nedenstående: