SciTech-Tinget (STT)

SciTech-Tinget (STT) er et forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Natural Sciences og Technical Sceinces kan samles og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde. STT fungerer også som bindeled mellem de studerende og fakultetsledelsen. Der afholdes møde i STT to gange hvert semester.

Læs mere om formål, møder, forretningsorden m.v. i STT's kommissorium.

Næste møde

26. oktober 2020 kl. 17:15

Lokalet oplyses i forbindelse med udsendelse af dagsorden ca. 14 dage inden mødet.

Inputs og sparring på Facebook

Formular til arrangementer

På grund af den aktuelle coronasituation er det nødvendigt, at alle studenterforeninger, der ønsker at afholde et arrangement, udfylder formularen herunder og sender den til underskrivelse hos nat-tech-beredskab@au.dk.

Udfyld denne formular, hvis din studenterforening skal afholde et arrangement.


Kalender

Herunder kan du få et overblik over arrangementer for foreningerne på Nat og Tech. Vær dog opmærksom på, at ikke alle foreninger opdaterer denne kalender, så den er ikke komplet.

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget ved at...

Referater

Referater fra før 2. september 2019 er skjult pga. GDPR.

Foreninger på Nat og Tech