Maksimal studietid og studieaktivitetskrav

Maksimal studietid for diplomingeniører

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for diplomingeniører er den normerede studietid for uddannelsen plus ét år. Det ekstra år sikrer, at du har tre prøvemuligheder i alle kurser. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning, som du finder i menuen under 'Uddannelse' eller på mitstudie.au.dk.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

  • Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Din maksimale studietid vil altid udløbe enten til 1. september eller 1. marts.
  • Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Se mere under 'Kontakt studievejledningen' i menuen.

Du kan til enhver tid se din seneste afslutningsdato på mitstudie.au.dk. Her kan du se hvornår din uddannelse senest skal være afsluttet.

Studieaktivitetskrav

Studieaktivitetskravet om, at studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår, er bortfaldet pr. 1. februar 2021 som følge af Universitetsledelsens beslutning.

Du skal derfor være opmærksom på at færdiggøre din uddannelsen inden for rammerne af maksimal studietid.

Maksimal studietid for science og civilingeniører

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for såvel bachelorer og kandidater på Natural Sciences og Technical Sciences er den normerede studietid for uddannelsen plus et halvt år. Det ekstra semester sikrer, at du har tre prøvemuligheder i alle fag. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i studieordningen, som du finder i menuen under 'Uddannelse' eller på mitstudie.au.dk.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

  • Du vil blive udmeldt uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Se nærmere i menuen under 'Kontakt studievejledningen'.

Du kan til enhver tid se, hvornår din uddannelse senest skal være afsluttet på mitstudie.au.dk.

Studieaktivitetskrav

Studieaktivitetskravet om, at studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår, er bortfaldet pr. 1. februar 2021 som følge af Universitetsledelsens beslutning.

Du skal derfor være opmærksom på at færdiggøre din uddannelsen inden for rammerne af maksimal studietid.