Erasmus praktik

Praktikophold i efterårssemestret 2023: ansøgningsfrist 15. juni 2023

Hvis du vil søge et Erasmus+ stipendie til et praktikophold til efterårssemesteret 2023, skal du indsende din ansøgning senest 15. juni 2023. 

Når du ansøger, skal du vedlægge en Erasmus+ Learning agreement for praktik. Din Learning agreement skal være komplet udfyldt og underskrevet af alle tre parter.
 

Ansøgningsformularen for praktikophold i efterårssemesteret åbner 22. maj 2023.

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus+-praktikstipendie.

Hvem kan søge?

Du kan søge om et Erasmus+ praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de lande, som deltager i Erasmus+ programmet. Se listen over Erasmus+ lande til højre. 

Grønland og Færøerne anses ikke som udland for en AU-studerende i Erasmus+ sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus+ stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal på praktik i Danmark, Grønland eller Færøerne.  

Praktikken kan foregå i:

 • Private eller offentlige virksomheder
 • Institutioner eller organisationer
 • Forskningscentre


Der gives ikke Erasmus+ stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer, der administrerer EU-programmer.

Der gives ikke Erasmus+ Praktikstipendium til ansøgere, der har fået praktikplads i deres egen nationalitets land.

Ansøgere med løn og/eller tilskud til månedlige udgifter vil ligeledes blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendiemidler.

PhD studerende på Aarhus Universitet kan ikke søge Erasmus+ praktikstipendie.

Hvilke krav stilles der til en Erasmus+ ansøger?

 • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studie på AU. Der skal foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15 ECTS pr. semester (som hovedregel)
 • Opholdet må ikke være studietidsforlængende.
 • Opholdet skal have en varighed af 2 til 12 måneder (60 - 360 dage).
 • Du må ikke modtage løn fra din praktikvært.
 • Du skal ansøge INDEN dit praktikophold starter. Man kan ikke søge med tilbagevirkende kraft.
 • Om du kan få et Erasmus+ praktikstipendie afhænger også af, om du allerede har modtaget Erasmus+ stipendier til tidligere ophold. Du må højest modtage Erasmus+ stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor og 12 mdr. på din kandidat.
 • Det er muligt at søge stipendie til praktik efter endt uddannelse som ‘recent graduate’. Du skal søge inden du afslutter din bachelor- eller kandidatuddannelse. Ellers er det samme regler og procedurer, der gælder.

Forsikring

Når du skal på praktikophold i udlandet med et Erasmus+ stipendiet, er det dit eget ansvar at sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal gøre, så du er sikret bedst muligt under dit ophold.

Du skal medbringe det blå EU-sygesikringskort. Det er gratis og kan bestilles på www.borger.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækningen i det land, du rejser til.

Da EU-sygesikringskortet ikke nødvendigvis dækker alle sygdomsrelaterede udgifter, og eftersom det ikke er en rejseforsikring, anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, som dækker dig under hele opholdet. Du skal sikre desuden dig, at forsikringen indeholder en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har praktikstedet en ulykke- og ansvarsforsikring, som omfatter deres ansatte, og vi anbefaler, at du beder om at blive omfattet af den som praktikant. Praktikstedet skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din ‘Learning Agreement’ sammen med en underskrift.

Hvis det ikke er muligt for dig at blive omfattet af praktikstedets ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

BEMÆRK, at det ikke er muligt at blive dækket af Aarhus Universitet.

Stipendium, løn og SU under praktik

Stipendiet er ca. EUR 640 pr. måned. 

Hvis du får løn under din praktik, kan du ikke modtage Erasmus+ stipendiet eller SU. 

Du må dog gerne modtage tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet, fx transport, husleje eller telefon.

Du skal altid informere SU-kontoret om dit udlandsophold.Læs mere om reglerne for SU og løn under praktikophold her.

Erasmus+ Learning agreement for praktik

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement for Traineeships i forbindelse med dit ophold.

Din Learning agreement skal vedlægges ansøgningen og den skal være udfyldt og underskrevet af alle tre parter: dig, Aarhus Universitet og dit praktiksted.

I særlige tilfælde hvor det ikke er muligt at få dit praktiksted til at underskrive din Learning agreement inden ansøgningsfristen fx hvis du skal i praktik på en ambassade og afventer en sikkerhedsgodkendelse, kan du kontakte os på erasmus@au.dk

Hvem skal skal underskrive din Learning agreement på Aarhus Universitet
Det er dit instituttet/fag der skal underskrive din Learning agreement. Det kan enten være en praktikvejleder, såfremt vedkommende kan sige god for indholdet af praktikken samt det antal ECTS der fremgår i Learning agreement eller én i et studiecenter. Vedkommende der skriver under skal kunne bekræfte at du må tage i praktik som en del af studiet, at indholdet af praktikken er godkendt og antal ECTS i din Learning agreement er korrekte.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsfristen for efterårssemesteret 2023 er 15. juni 2023. 

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement for Traineeships i forbindelse med dit ophold.

Din Learning agreement skal vedlægges ansøgningen og den skal være udfyldt og underskrevet af alle 3 parter - du kan læse mere om Learning agreement under punktet Erasmus+ Learning agreement for praktik.

Du søger om Erasmus+ stipendie til dit praktikophold i Erasmus+ Portalen for praktik. 

Ansøgningsformularen åbner 22. maj 2023.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Når du har ansøgt, modtager du en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen.

Hvis du får tildelt et stipendium, modtager du efterfølgende du en Erasmus+ stipendiekontrakt (Grant agreement), som du skal underskrive og indsende inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Sproglig vurdering

Såfremt dit primære arbejdssprog ikke er dit modersmål, vil du blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering inden praktikopholdets start. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement.

Efter opholdet

Når dit ophold slutter, skal du gøre følgende:

 • upload dit Traineeship certificate til Erasmus+ Portalen for praktik 
  Traineeship certificate er den sidste del af din Learning agreement. Den skal udfyldes og underskrives af dit praktiksted
   
 • du skal udfylde et EU Participant report (online evaluering), som automatisk sendes til dig på mail i slutningen af dit praktikophold

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, så skriv til erasmus@au.dk