Formelle krav og betingelser

Generelle betingelser for at kunne søge en udvekslingsplads

  • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU

  • Du skal være studieaktiv

  • Dit studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende. Det betyder, at din samlede studietid ikke må forlænges som følge af dit studieophold. Hvis du ikke kan opnå fuld ECTS-optjening under dit udlandsophold (30 ECTS pr. semester), skal du have en aftale om, hvordan du aflægger de manglende ECTS.

Regler vedrørende merit

Du skal søge om forhåndsgodkendelse af de kurser, du vil tage i udlandet, umiddelbart efter du har fået svar på din ansøgning om en udvekslingsplads. Det er en forudsætning for at få udvekslingspladsen, at du får en forhåndsgodkendelse, og det sikrer dig, at du kan få meritoverført dit ophold ved hjemkomst til AU.

Hvis der sker ændringer i dit kursusprogram, mens du er i udlandet, skal du sørge for, at det nye program bliver fagligt godkendt på AU for at sikre dig, at du kan få meritoverført alle dine kurser ved hjemkomst.

Når du kommer hjem, og du har modtaget en karakterudskrift ("transcript of records") fra værtsuniversitetet, skal du søge om meritoverførsel, hvorefter dine beståede eksaminer i udlandet vil blive indsat i din AU-uddannelse.

Både forhåndsgodkendelse og endelig merit søges via mitstudie.au.dk