Trin-for-trin

Som studerende på Natural Sciences eller Technical Sciences har du god mulighed for at tage på udveksling i udlandet. Det bedste tidspunkt for et sådant ophold vil fremgå af din studieordning.

Et udlandsophold må ikke være studieforlængende. Derfor skal du så vidt muligt sammensætte dit studie så du tager 30 ECTS-point pr. semester ligesom herhjemme. Hvis det ikke er muligt at optjene 30 ECTS under dit udvekslingssemester, kan du supplere med et projektmodul, sommerkursus eller lign. før eller efter opholdet. 

Du kan søge udrejse for enten et eller to semestre.

Hvis du har spørgsmål vedr. opbygningen af dit studium - og dermed det mest fordelagtige tidspunkt for et meritgivende studieophold i udlandet - kan du kontakte din studievejleder.

Guiden nedenfor kan du også bruge, hvis du rejser ud på egen hånd (freemover).

Trin 1: Før ansøgning

 • Du finder dine udvekslingmuligheder i MoveONs database over aftaler. I databasen kan du læse en beskrivelse af hvert enkelt partneruniversitet, og du kan læse travel reports fra andre studerende. Du vil også kunne se, om der er særlige krav, du skal være opmærksom på og finde link til hjemmeside og kursuskatalog til brug for din studieplan mv.

 • Studér kursusudbuddet hos de partnere, der har din interesse. For hver partner skal du vælge fag svarende til 30 ECTS indenfor aftalens rammer. 
 • Vær opmærksom på, at semesterstrukturen på det udenlandske universitet passer med den herhjemme
 • Vi anbefaler, at du skriver minimum 3 prioriteter på din liste.
 • Du kan læse mere om valg af kurser på siden"Valg af kurser og Forhåndsgodkendelse", som du finder i menuen. 
 • Du er velkommen til at booke en samtale med din internationale koordinator via vores bookingsystem, hvis du har brug for vejledning omkring ansøgningen eller udlandsophold generelt.
 • Du kan kontakte din internationale faglige koordinator, hvis du har brug for vejledning vedrørende kurser og han/hun kan evt. sende dig videre til din uddannelsesansvarlige.
 • Derudover vil vi anbefale, at du deltager i Study Abroad messen og andre rejsud-arrangementer på Nat-Tech.

Trin 2: Indlever din ansøgning

Ansøgningen indleveres elektronisk via MoveONs ansøgningsportal inden ansøgningsfristens udløb.

Dine oplysninger og din prioritering af universiteter er registreret og låst, når du har trykket på ”submit”, og herefter er det ikke muligt at ændre i din ansøgning.

Hvis der opstår spørgsmål under indtastning af ansøgning, kan du sende en mail til studyabroad@au.dk

Trin 3: Behandling af ansøgningerne

Alle ansøgninger bliver behandlet af Internationalt Kontor Nat-Tech efter ansøgningsfristen. 

Du vil modtage svar indenfor 7 uger.

Hvis der er mange ansøgninger til ét universitet og for få pladser, er det den internationale koordinator, der vurderer, hvem der skal have pladsen. Den studerendes anciennitet og karaktergennemsnittet lægges til grund for vurderingen.

Når processen er tilendebragt, vil du blive kontaktet direkte per mail af den relevante koordinator, som vil oplyse, om du er blevet nomineret til en plads på et af de ønskede universiteter.

De internationale koordinatorer skriver til det udenlandske universitet og informerer om de studerende fra AU, som vil søge ind på deres universitet.


Trin 4: Forhåndsgodkendelse om meritoverførsel

I semesteret inden du skal ud at rejse, skal du sørge for at indlevere en ansøgning om forhåndsgodkendelse af de kurser, du vil tage hos det udenlandske universitet. 

Hvis du er i tvivl, om kurserne kan godkendes, skal du kontakte din uddannelsesansvarlige for at få vejledning, inden du søger forhåndsgodkendelsen. Du finder kontaktoplysninger i menuen under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelsesansvarlige og udannelsesudvalg'.  

Du kan læse meget mere om, hvordan du søger om en forhåndsgodkendelse i menuen under 'Udlandsophold' > 'Sådan søger du' > 'Valg af kurser og forhåndsgodkendelse'.

Trin 5: Ansøgning til det udenlandske universitet

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads igennem AU, vil vi automatisk nominere dig til værtsuniversitetet. Du får information om ansøgningsproceduren til værtsuniversitetet på e-mail enten fra AU eller direkte fra dit værtsuniversitet. 

Du skal selv søge ind som udvekslingsstuderende på det udenlandske universitet.

Bemærk: at selv om du er nomineret til pladsen, er det ikke en garanti for at du optages på det udenlandske universitet. Der kan i sjældne tilfælde opstå en situationen i ansøgningsprocessen, som AU ikke har kunnet forudse ved tildelingen af udvekslingspladsen. I sidste ende er det alene værtsuniversitetets afgørelse, om du kan optages. 

 • Følg den vejledning du modtager fra det udenlandske universitet/din koordinator på AU, og læs grundigt på det udenlandske universitets hjemmeside, så du er sikker på ansøgningsprocedure, -frist, praktiske forhold som bolig osv.
 • Lav en sprogtest - hvis nødvendigt. Det er primært de oversøiske universiteter, der kræver sprogtest. Dette vil fremgå af aftalen.
 • Ved ERASMUS/Nordplus pladser skal din ansøgning som regel vedlægges en underskrevet Learning Agreement. En Learning agreement indeholder din studieplan/dine kurser på det udenlandske universitet, og du skal sørge for, at det underskrives af dig selv, din kontakt på det udenlandske universitet og din internationale koordinator på Nat-Tech, senest 2 uger før du rejser. Du vil modtage blanketten per mail fra AU i god tid, inden du skal på dit udlandsophold.

Trin 6: Inden afrejse

Inden afrejsen er der en række ting, du skal have ordnet, bl.a. billet, forsikring, visum og opholdstilladelse, fremleje bolig m.m. Du kan læse meget mere om dette under Før afrejse.

Vi opfordrer dig til at søge Fakultetsstipendiet på Nat-Tech som engangstilskud til dit udlandsophold

Det er også en god ide, at søge legater som supplement til budgettet.

Hvis du rejser ud gennem Erasmus+, Nordplus eller Nordlys nomineres du automatisk til et månedligt stipendium.

Hvis du rejser ud gennem en oversøisk aftale, får du dækket studieudgifterne men modtager ikke et månedligt stipendium.

Som freemover, kan du undersøge muligheden for at søge udlandsstipendiet.

Du vil modtage en invitation fra International Center til et pre-departure møde.

Trin 7: Mens du er ude

Hvis du får brug for at lave ændringer i din studieplan i udlandet (fx kan du opleve, at et kursus ikke bliver udbudt af en eller anden grund), skal du kontakte din uddannelsesansvarlig og få det nye kursus godkendt per mail.

Som freemover skal du søge om en ny forhåndsgodkendelse om meritoverførsel fra dit Studienævn på mystudies.au.dk

Vær opmærksom på, at det nye kursus opfylder samme krav om ECTS-point og niveau.

Er du på udveksling under ERASMUS+ eller Nordplus/Nordlys, skal dit Learning Agreement ligeledes revideres.

 • Når du har modtaget bekræftelse på godkendelse af ændringerne i form af en ny forhåndsgodkendelse eller i anden form på skrift, skal ændringerne påføres Del II af ERASMUS+ Learning Agreement dokumentet.
 • Herefter skal du igen underskrive og indhente underskrifter fra dit værtsuniversitet og din internationale koordinator på Nat-Tech.
 • Bemærk, at din internationale koordinator kun kan underskrive, hvis en skriftlig faglig godkendelse medsendes den reviderede Learning Agreement.

Trin 8: Efter hjemkomst

Efter hjemkomst skal  du søge om endelig godkendelse af meritoverførslen hos dit studienævn via din Selvbetjening på mitstudie.au.dk

Følgende dokumentation skal medsendes din ansøgning om merit:

 • dit transcript of records (karakterudskrift/bevis) med stempel og underskift fra det udenlandske universitet, samt oversigt over karakterskalaen fra det udenlandske universitet.


Du skal også udfylde en evaluering/travel report i MoveOn om dit udlandsophold.