Nyheder

Studieinformation

03.07.2015 | Studerende

Beskikkelsesordning

Beskikkelsesordningen for tolke og translatører ophæves pr. 1. januar 2016

03.07.2015 | Studerende

Obligatorisk tilmelding til specialet

Kandidatstuderende, der pr. 1. september 2015 har bestået eller har aflagt eksamensforsøg på alle forudgående fag eller moduler, bliver obligatorisk tilmeldt specialet.