ADVARSEL! DRIK IKKE VAND FRA VANDHANEN PÅ ASB

23.08.2010 | mge

Det er forbundet med sundhedsrisiko at drikke og anvende drikkevandet til madlavning uden først at koge det i min. 2 minutter.

 

Der er fundet bakterier i drikkevandet flere stedet i Århus inklusiv HANDELSHØJSKOLEN.

 

Bakterierne er fundet i et område nord for Vennelyst Boulevard/Kaserneboulevarden til syd for Ringgaden. Fra Frydenlund i vest til Århus Bugten i øst.

 

Området inkluderer hele "den gule" Universitetspark, Langelandsgades Kaserne, Trøjborg-komplekset – OG HANDELSHØJSKOLEN.

 

Der er risiko for, at drikkevandet er forurenet, og derfor anbefaler embedslægen i Midtjylland, at man koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning.

 

Se opdaterede oplysninger på http://www.aarhusvand.dk/Vandforurening/, hvor der også er et kort over det ramte område.

 

 

Hjælp med at sprede meddelelsen til alle studerende og medarbejdere på ASB.

 

Hermodsvej og Haslegårdsvej er ikke pt. berørt.

Studerende