AU’s bestyrelse godkender samling af sproguddannelser på Arts

Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet, at sproguddannelserne på Aarhus Universitet fremover skal samles på fakultetet Arts.

15.06.2016 | Michael Mejlgaard Udby

Det er vigtigt at slå fast, at beslutningen ikke får konsekvenser for, om du kan færdiggøre din uddannelse. Samtidig vil vi dog gøre opmærksom på, at der kan komme ændringer i forhold til, hvordan du skal færdiggøre din uddannelse.

Beslutningen om en reorganisering af sprogområdet blev truffet på et bestyrelsesmøde den 14. juni og gælder kun for sproguddannelser, der færdiggøres efter 2016.

”Alle nuværende studerende vil kunne færdiggøre deres uddannelser som planlagt. Vi går nu i gang med detailplanlægningen og lægger stor vægt på, at vores planer baseres på grundige overvejelser. Vi vil orientere både studerende og ansatte løbende i takt med, at organiseringen falder på plads og også forsøge at inddrage de studerende så meget som muligt i processen,” siger Aarhus BSS’ dekan Thomas Pallesen.

Hvis du har spørgsmål til sammenlægningen af sprogfagene kan du kontakte:

Årsagerne til at sprogfagene samles på Arts er bl.a.:

  • at man gennem en samling kan styrke både forskningsmiljøerne og studiemiljøerne
  • at dimensioneringen af både erhvervssprog og en række humanistiske uddannelser grundet beskæftigelsen skaber behov for at kunne udnytte den samlede kapacitet i sprogmiljøerne bedre
  • at der de senere år har været faldende søgning til flere af uddannelserne inden for tysk, fransk og spansk og at dette skaber udfordringer med at sikre bæredygtige studiemiljøer og en sund uddannelsesøkonomi.

Det er vigtigt at understrege, at der uanset det forhold, at sprogfagene samles på Arts, fortsat vil være en klar erhvervsrettet specialisering samt, at både cand.ling.merc.- og cand.mag. titlen bevares.

Studerende